Millennium ('Y2K')

Up to index
up to
index


Turn-of-the-century-counter
'With Y2K lawyers are often considered as part of the problem, not as part of the solution'.Millennium nieuws

*
De Sanger's Review of Y2K News Reports.
*
Year 2000 Bookmarks van George Girod. O.a. Year 2000 Web Sites, Industries, Organizations, and Consortia, Regulatory Agencies and Regulations, Training / Education / Awareness, Product Compliance, Vendor Contracts, Best Practices / Criteria / Standards, Program and Project Management, Configuration / Code Management, Governmental Agencies, Discussion and FAQs, Software Utilities / Diagnostics / Fixes, General Technical Information, Tools and Techniques, Embedded Systems / Process Control / Manufacturing / Controls, Software Engineering.
*
Y2K Links van het EC/EDI Information Center.

Best startingpoints

*
De Mother of All Year 2000 (Y2K) Link Centers geeft links in 24 categorieën naar meer dan 2.600 Y2K-sites.
*
Year 2000 Bookmarks van George Girod. O.a. Year 2000 Web Sites, Industries, Organizations, and Consortia, Regulatory Agencies and Regulations, Training / Education / Awareness, Product Compliance, Vendor Contracts, Best Practices / Criteria / Standards, Program and Project Management, Configuration / Code Management, Governmental Agencies, Discussion and FAQs, Software Utilities / Diagnostics / Fixes, General Technical Information, Tools and Techniques, Embedded Systems / Process Control / Manufacturing / Controls, Software Engineering.
*
Y2K Links van het EC/EDI Information Center.
*
Woordenlijsten
*
Definitie 'Y2K-compliance'
*
Duh-2000 - The Contest.
*
There's got to be some fun in this?.
*
Millennium-platform opgericht
VNO/NCW, MKB Nederland, het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Binnenlandse Zaken hebben het initiatief genomen tot de oprichting van het Millennium-platform. Voorzitter van het Platform is ex Philips-directeur Timmer.
Zie o.a.
*
Er is ook een Projectbureau Millennium Overheid; aktuele berichten, politiek, juridisch, testen.
*
International Y2K Cooperation Center (IY2KCC). Zie o.a. hun Y2K Global Readiness Status by Region and Country.
*
Modelbrieven.
*
Presentaties.
*
Millennium Management Blueprint; A Y2K Leadership Blueprint for Local Government.
*
Een eigenzinnige Nederlandse Y2K-site.
*
Het CFI (Centrale Financiën Instellingen van hetministerie van OCenW) heeft een speciale Web-site voor instellingen in de sectoren onderwijs, cultuur en wetenschappen, met o.a. product-informatie over het millenniumprobleem.
*
The Emergency Response & Research Institute Year2000(Y2K) Resource Page.
*
Y2K and the Banking System.
*
De website van de Chief Information Officers (CIO) Committee on Year 2000 biedt een groot aantal links en hulpmiddelen
*
Year 2000 Links: National Governments.
*
The Internet Year 2000 Campaign.
*
Windows 98 niet geheel millenniumbug-vrij!.
*
Een groot aantal praktijkvoorbeelden van de Millennium-bug.
*
Year 2000 Global State of Readiness and Risks to the General Business Community van de GartnerGroup.
*
Investigating the Impact of the Year 2000 Problem. Summary of the Committee's Work in the 105th Congress February 24, 1999 - US Senate Special Committee on the Year 2000 Technology Problem.
*
Open Letter Regarding Proposed Year 2000 Legislation - door Steven Brower.
*
Year 2000 Must See Resources.
*
Legal Technology Institute's Year 2000 Legal Technology Status. Zie o.a. de Y2K-uitspraken met betrekking tot hardware en software gangbaar in advocatenkantoren. Zie ook hun "Y2K Handbook & Planning Guide for Lawyers".
*
Conducting Year 2000 Reviews During the Final Months Before the Millennium en daarna.
*
Alles over Solving the Year 2000 Problem in Microsoft Desktop Application Programs; Including Microsoft Access, Excel, Word and Visual Basic.
*
Zie ook de website van Microsoft Benelux.
*
De UK Central Computer and Telecommunications Agency (CCTA) heeft een zeer uitgebreide Y2K-site.
*
De Y2K-website van het Academisch Computercentrum Utrecht.
*
Year 2000 Press Clippings.
*
everything2000.
*
9 Things We Should Learn from the Y2K Crisis.
*
Zie ook hun uitgebreide artikelenarchief.
*
Marketons; verwijzingen aan naar artikelen over het Jaar 2000 probleem. De artikelen zijn onderverdeeld in verschillende categorieën.
*
CIO Magazine Year 2000 Special Issue.
*
Speciaal Y2K-issue van Journal Information Law & Technology.
*
Ook de Europese Commissie maakt zich zorgen: The Year 2000 Computer Problem.
*
Zie ook de Year 2000 computer problem website van de Europese Commissie DGIII-Industry.
*
De Amerikaanse burger maakt zich minder ongerust.
*
De laatste ontwikkelingen rond Y2K-regelgeving vindt u op de website van de Amerikaanse Senaat.
*
Een overzicht van en toelichting op de 'Y2K Readiness & Responsibility Act'.
*
Zie ook de toelichting van de Information Technology Association of America (ITAA).
*
De Verenigde Naties.
*
Ook bij de regering van de U.K. is men druk, zie The Millennium Bug.
*
De Y2K-website van de Federal Financial Institutions Examination Council (FFIEC).
*
De Year 2000 Working Group (WG) van de Internet Engineering Task Force (IETF) heeft een onderzoek gedaan naar het millennium-probleem m.b.t. Internet protocollen.
Zie ook de homepage van de IETF 2000-werkgroep.
*
Contingency planning:
*
2000.jbaworld.com.
*
Y2K Key Links van de Securities Industry Association (SIA).
*
Lawsight's Year 2000 Resource Center.
*
Twenty First Aid - Year 2000 Self Assesment.
*
Testing Personal Computers for Year 2000 Compatibility van de U.S. Federal Reserve Board.
*
Cunningham & Associates - Year 2000 Web Sites; zeer veel uitstekende links. O.a. Best Practices, Program and Project Management, Configuration/Code Management, Software Utilities/Diagnostics/Fixes, BIOS and other utilities, Tools and Techniques, Embedded Systems, Software Engineering;
*
Vrouwen zien het Jaar2000-probleem wellicht net iets anders: Y2K for Women.
*
Zie ook de Fenit Millennium 2000 pagina.
*
Voor meer informatie over het 'Jaar 2000 probleem' kunt u terecht bij het Year 2000 Information Center; zie o.a. hun Year-2000 Compliance Agreement, The Year 2000 Crisis: Conducting a Legal Audit en het archief. Er is ook een Australisch initiatief.
*
The Year 2000 Legal Site, met onderwerpen variërend van definities tot garantiebepalingen.
*
De SIM International Year 2000 Working Group (SIMY2KWG) biedt een datum-standaard + gebruiksrichtlijnen en een stappenplan aan. (PDF-format).
*
Een overzicht van Y2K kritische datums.
*
Probabilities of Year 2000 Damages doet een schatting van de met de Y2K-problematiek gemoeide kosten.
*
Year 2000 Liability Resource to Legal Information.
*
Y2K Liability Bill.
*
Hoe voorzienbaar is 2000? Over aansprakelijkheid bij het millenniumvraagstuk.
*
Insurance and Y2K en The National Law Journal's ...But Insurance Policies Could Provide Protection.
*
Y2K Impact - Federation of Insurance & Corporate Counsel; over de verzekeringstechnische kanten van Y2K.
*
Zie ook Policyholder's Guide to Coverage for Year 2000 Losses.
*
Legal Issues Concerning the Year 2000 "Millennium Bug" - door Jeff Jinnett.
*
Year 2000 Lawsuits That Have Been Filed.
*
Year 2000 lawsuits.
*
Mediating Year 2000 (Y2K) Disputes.
*
Yahoo's y2k-directory. Aanrader!
*
Het automatiseringsblad Computable heeft een online dossier over het Millenniumprobleem. (het bijbehorende scriptje kan sommige browser-versies doen crashen).
*
De Y2K-website van de Information Technology Association of America (ITAA). Zij hebben o.m. een Year 2000 compliant contractbepaling opgesteld. Zie ook hun overzicht van (concept-)regelgeving en jurisprudentie en hun ITAA Guide to the "Year 2000 Information and Readiness Act".
*
Y2K-productinformatie
*
The Year 2000 Problem van de OECD.
*
De General Services Administration heeft een pagina met links naar Y2K-sites in een groot aantal landen.
*
The Money Page - Year 2000.
*
De Y2K-links van de U.S. Small Business Administration; definities, stappenplannen, overzichten, etc.
*
Zie ook de Y2K-site van de Y2K Working Group van de Computer Professionals for Social Responsibility.
*
Een andere uitstekende bron van informatie over het Y2K-probleem is 2k-Times Home Page - Year 2000 Newspaper.
*
Y2Ki: Year 2000 Information Service heeft achtergrondstukken, handleidingen en links over Y2K.
*
Lino Bijnen heeft, onder de titel 'Alles' over het Jaar 2000 een zeer volledige site samengesteld; van knipsels tot plannen van aanpak en van leveranciersoverzichten tot links.
*
Alles over tijd, frequenties en Y2K in de Time and Frequency FAQ van het National Institute of Standards and Technology (NIST).
*
En alles over schrikkeljaren.
*
Links on the Year 2000 Problem.
*
Cyber Venture's Multimedia Magazine.
*
2000 LEGAL.COM; Legal Resources for Avoiding Year 2000 Business Disruptions and Reducing Litigation Exposure.
*
De Y2KChaos Website geeft veel informatie, tips en tools.
*
Y2K Info's Summary Section; achtergrondinformatie en tools.
*
Het U.S. General Accounting Office heeft een rapport uitgebracht getiteld Year 2000 Computing Crisis: An Assessment Guide. (alleen in PDF-format).
*
Y2k Preparedness Guide van de Albany Times Union.
*
Dealing With The Year 2000 Problem bevat overzichtsartikelen over o.a. risicomanagement, crisismanagement, economische gevolgen, etc.
*
Volgens Plotting The Year 2000 Failure Curve zouden veel consequenties van het Y2K-probleem reeds in 1999 merkbaar zijn.
*
Online Discussielijst voor Crisismanagers.
*
Zie ook Y2K Economic Forecasts.
*
Er is ook een vergelijkbare site m.b.t. hardware.
*
Beyond Awareness en Challenges and Legal Aspects of the Year 2000 zijn twee uitstekende achtergrondartikelen over de juridische en de management-aspecten van het Y2K-probleem.
*
The Family of Year 2000 Problems; an Executive Backgrounder is een uitgebreid stappenplan.
*
The Milliner's Millennium heeft een interessante verzameling Y2K-links.
*
Impact of the Year 2000 Problem geeft een aspectsgewijs overzicht van de Y2K-problematiek.
*
Year 2000 and EURO: IT challenges of the century van de Europese Commissie.
*
Y2K Global Status Watch van het International Y2K Cooperation Center.
*
In Year 2000: Facts and Fiction worden 10 mythes over het Y2K-probleem behandeld.
*
MITRE/ESC Year 2000 Homepage; achtergrondartikelen, oplossingen, kostenramingen, etc.
*
En Myrick Consulting stelt o.a. white papers, test report en projectplan beschikbaar in PDF-format.
*
Minnesota Technology biedt een Conversion 2000: Y2K JumpStart Kit - in MS Excel en MS Access format - waarmee snel een Y2K-project kan worden opgestart. Op de structuur van de database is echter enige kritiek losgekomen.
*
The Y2K Triage Scorecard.
*
"Year 2000 Project Management - In A Nutshell.".
*
20 Do's en Don'ts bij Jaar 2000 projecten.
*
Zie ook Gary North's Y2K Links and Forums, de Year 2000 Bookmarks en Chris Anderson's Y2K Cinderella Project.
*
PC Profile Y2K-links.
*
Zie ook Electric Utilities and Year 2000 voor achtergrondartikelen en links.
*
Voor de meer juridische en de management-aspecten zie WWW.Y2K.COM.
*
Systems Modelling Year 2000 Pages
*
Global Implications of the Year 2000 Embedded Systems Problem.
*
The Millennium Problem in Embedded Systems - The Guide van The Institution of Electrical Engineers.
*
"A Call to Action: National and Global Implications of the Year 2000 and Embedded Systems Crisis" van Paula D. Gordon.
*
Y2K Embedded System Resource Links.
*
'The Internet and the Millennium Problem (Year 2000)' van de The Year 2000 Working Group (WG) van de Internet Engineering Task Force (IETF).
*
Legal Issues Concerning the Year 2000 'Millennium Bug' is een uitgebreide verhandeling over aspecten als aansprakelijkheid, contracten, licentierechten, informatieplichten en assurantie.
*
Y2KLAW; Y2K Lawyers Association.
*
Y2KExperts.Com. Zie o.a. hun "Certified Y2K-Ready-checklist".
*
The Year 2000 Problem: Issues and Implications.
*
A Year 2000 Readiness Checklist.
*
Het Year 2000 - Legal Technology Resource Center van de American Bar Association.
*
Zie ook de verhandelingover de technische aspecten; incl. tools en links.
*
The Fallback Manuscript bekijkt het Y2K-probleem vanuit verschillende maatschappelijke optieken. Zo ook Westergaard Year 2000.
*
MILLENNIA Business Continuity Services, Inc. heeft een zeer uitgebreide website over Y2K.
*
The Milliner's Millennium geeft een groot aantal links, terwijl The Year 2000 Problem een aantal achtergrondartikelen geeft.
*
Zie ook de Year2000@Stanford-site van de Stanford University. O.a. Year 2000 Checklist.
*
Zie ook Datapool's Millennium-checklist.
*
Year 2000 Project Web; zie o.m. hun Best Practices Plan.
*
Year 2000: Millennium Milestone or Mishap? en Update to Year 2000: Millennium Milestone or Mishap? zijn twee overzichtspagina's met een grote hoeveelheid links naar artikelen, discussie-groepen, onderzoeksrapporten, voorbeeldcontracten, software, gerechtelijke procedures, etc.
*
Form of Y2k Agreement for Franchise Companies.
*
Year 2000 - A Legal Minefield bekijkt het Y2K-probleem vanuit het perspectief van een advocatenkantoor.
*
The Year 2000 Support Centre - Guide to Topics and Resources. Aanradertje.
*
Y2K and Small Businesses (SME's)
*
Year2000 Information Network - Year2000 Information Report.
*
Last but not least worden ook de Y2K-sites van IBM en Digital; aanbevolen.
*
!Countdown 2000; van boeken tot vliegtrips en van computer tot metafysica.*
Y2K for Kids.
*
Y2K Fun Page; memo's, cartoons, screensaver, links.
*
Y2K-screensavers.

Y2K-tools


Link to EDP-audit sites webring
Alle EDP-audit sites van Nederland verzameld in een webring.
[Volgende site | Vorige site | Aangesloten EDP-audit sites | Aanmelden]

*

The Year 2000 Millennium resource Site Ring
[Skip Prev] [Prev] [Next] [Skip Next] [Random] [Next 5] [List Sites]


*


Valid XHTML 1.0!