Juridisch interessante Websites

Up to index
up to
index


*
eJure; platform voor Informatietechnologie, Samenleving & Recht, opgericht binnen de beleidsvoering Wetgeving voor de Elektronische Snelweg door het Ministerie van Justitie na een motie in de Tweede Kamer.
*
Rechtspraak.nl is de officiële site van de rechterlijke organisatie in Nederland; o.a. nieuws, persberichten, documentatie en informatie, reglementen, zittingsroosters en een selectie van belangwekkende rechterlijke uitspraken.
*
Rechtenforum is een online community voor beginnende juristen.Rechtenforum.nlEen online inter-universitair discussieplatform waar je onder andere studie- en stage-ervaringen kunt bespreken met andere rechtenstudenten.
*
Rechtennieuws.nl - ICT en Recht
*
Portill.nl; het portaal (Port-) naar de juridische Internetbibliotheken oftewel Internet Law Libraries (-ill) van Nederland.
*
gids.recht.nl geeft diverse jurisprudentie-links
*
Daily Whirl; headlines from 100 law-related sites
*
Links2go benadert websites op een geheel andere wijze. Aanrader. Zie bijv. het lemma Computer Law.
*
For lawyers on the verge . . .
*
Groklaw
*
LawCommerce; The Online Center for the Legal Profession
*
Evenchecken.nl helpt antwoord te vinden op zakelijke vragen m.b.t. internet via 'meten' / 'checken' / 'weten'.
*
IT Policy On-Ramp, U.S. General Services Administration, Office of Governmentwide Policy, Office of Information Technology. IT Policy On-Ramp is the wil strategisch management en het effectief gebruik van overheidsinformatietechnologie bevorderen. Zeer informatief, van aanbesteding tot telewerken.
*
Netkwesties; magazine over vrijheid, rechten en regels op Internet.
*
Utrecht Law Review.
*
De Juridische Internet Bibliotheek.
*
Informatie voor juristen op het internet.
*
juridische.startplaza.nl.
*
internetrecht.pagina.nl.
*
LawMeme: Legal Bricolage for a Technological Age.
*
Het Instituut voor Informatierecht van de Universiteit van Amsterdam biedt haar geautomatiseerde literatuurbestand op het gebied van informatierecht online aan middels een electronisch zoeksysteem.
*
Computerrecht Online.
*
The Cyberlaw Encyclopedia.
*
Lawfile.
*
WexWiki, a collaboratively built, freely available legal dictionary and encyclopedia..
*
Ars Aequi.
*
Op zoek naar. IT en Recht. Een selectie van relevante Internetbronnen door drs C.A.T. de Blaaij.
*
Neue juristische Bibliographien und andere Informationsmittel (NJBI)
*
De invloed van informatie- en communicatietechnologie op het recht. Position paper ten behoeve van de WRR, door Corien Prins en Robert van Kralingen.
*
Key Information Content Issues and Laws Dealing with the Web.
*
PVRO Programma over de modernisering van de rechtspraak.
*
Recht en Informatietechnologie door de Vey Mestdagh. Over rechtsinformatica en informaticarecht.
*
Het Electronic-Highway Platform Nederland wil een evenwichtige en snelle introductie van de electronic highway in Nederland bevorderen.
*
Electronic Communications Bill.
*
Bad Software is een pagina gewijd aan de juridische aspecten van de kwaliteit van software.
*
Valt software onder de vrijheid van meningsuiting? Zie The SoftSpeech Discussion List's Web Pages.
*
Who Watches the Watchmen
*
De American Communication Association; Center for Communication Law heeft een enorme verzameling links over de vrijheid van meningsuiting.
*
Zie ook Software Industry Issues; An on-line guide to Legislative, Regulatory, and Policy issues affecting the Software Industry.
*
Appellate Counsellor WWW Legal Resources geeft links naar gerechtelijke uitspraken, regelgeving, juridische mailing-lists en andere juridische bronnen.
*
Gerechtelijke uitspraken
*
De Afdeling Recht & Informatica verzorgt aan de rechtenfaculteit van de R.U. Leiden een keuzevak Recht & InformatieTechnologie. Als onderdeel van dit vak schrijven studenten een paper van ongeveer tien bladzijden over een onderwerp op het gebied van het informaticarecht. Voor een aantal van deze papers bestaat ook belangstelling buiten de faculteit. Om in deze behoefte te voorzien, en om studenten de gelegenheid te bieden hun werk elektronisch te publiceren, is Recht & Informatica overgegaan tot het uitgeven van het Elektronisch Tijdschrift Informaticarecht, afgekort tot ETI. Het is de bedoeling dat ETI acht a negen keer per jaar uitkomt. Belangstellenden kunnen zich abonneren door een mail-bericht te sturen aan Maiser@Law.LeidenUniv.Nl met in de message-body de mededeling "subscribe ETI".
*
Verplichte literatuur Informaticarecht RUG.
*
De Jurix-homepage. Zie ook de Jurix2000-pagina.
*
Internet als democratisch instrument? Zie Electronic Petitions, de VOTELINK Entry Page of een vergelijkbaar initiatief in Groot-Britannië. Of doe mee met de Democracy and Internet Workgroup of de ISPO Discussion lists.
*
Juriforum.
*
Juristische Informationen im Internet.
*
Informationssystem zuRecht.
*
Juridische sites op het Internet in België en daarbuiten.
*
Researching Dutch Law
*
Juridisch Startpunt wil het vertrekpunt zijn voor bedrijven en particulieren die op zoek zijn naar juridische informatie op Internet. Een verscheidenheid aan juridische vraagstukken en links, gerangschikt per rechtsgebied. Tevens kan men kosteloos een juridische vraag stellen.
*
Recht4All.
*
Rights and Responsibilities in an Information Society -door Nick Moore.
*
Foundation for Information Policy Research - FIPR.
*
Civil Society Internet Forum.
*
The COOK Report is een maandelijkse nieuwsbrief over beleidsverwikkelingen rond Internet. Onderwerpen zijn o.a. IP-nummers, marktpartijen, netwerk-architecturen, regulering, protocollen, etc.
*
In Nederland biedt het Instituut voor Publiek en Politiek een overzicht van sites over teledemocratie; beschrijvingen, beschouwingen, praktische voorbeelden en belangengroepen.
*
QuickLinks, informatie over de juridische en regulerings-aspecten rond Internet en de informatie-maatschappij.
*
Electronic Information System for International Law (EISIL).
*
Globalaw International Legal Resources Directory.
*
De Internet Legal Practice Newsletter geeft maandelijks informatie over juridische zaken als onderzoek op Internet, Web ethics, beveiliging, intellectual eigendom, etc. Men kan zich ook abonneren.
*
Judith Bowers' Law Lists. In eerste instantie gericht op Canadese (bestuurs-)juristen, biedt deze pagina een enorme verzameling links.
*
Het Center for Democracy and Technology is een non-profit burgerbelangen-organisatie gevestigd in Washington DC. Het doel van CDT is het ontwikkelen en uitdragen van beleid waarmee grondwettelijke vrijheden en democratische waarden kunnen worden bevorderd, verbonden aan nieuwe informatica- en telecommunicatie-technologieen. Zie onder meer hun net-censorship issues page of abonneer u op de discussielijst.
*
The Center for Individual Rights.
*
Chilling Effects Clearinghouse.
*
Research Center for Computer and Law (CRID).
*
Chicago-Kent: Computer Law Internet Resources; o.a.: 'Defamation and Slander in Cyberspace', 'Software Development and Protection', 'The Internet en Technology and the practice of law'.
*
Chicago-Kent: Transnational Issues in Cyberspace: A Project on the Law Relating to Jurisdiction.
*
Het Centrum voor Recht en Informatisering van het Schoordijk-instituut van de K.U. Brabant doet onderzoek op het gebied van IT en Recht. Diverse onderzoeksprogramma's, zoals: Informatisering en juridische kennis; Informatisering en informatierechtsbetrekkingen (met inbegrip van de juridische status van informatie); Informatisering en structuur en functioneren van de overheid met name het openbaar bestuur.
*
The Computer Law Association (CLA); o.a. interessante artikelen.
*
In Computers and the law van het U.S. House of Representatives - Internet Law Library is een grote verzameling internet-gerelateerde literatuur en regelgeving te vinden. Er is ook U.K. mirror.
*
De Computer Law Observer is een gratis maandelijkse juridische nieuwsbrief over computers, technologie en Internet. Sinds 1995 verschijnend wordt CLO nu elke maand door meer dan 8.500 mensen over de hele wereld gelezen.
*
The Computer Professionals for Social Responsibility (CPSR)
Zie ook de Cyber Rights-page van de CPSR, het archief, het Cyber-journal en de bibliotheek.
*
Convergence of the Telecommunication, Media and Information Technology sectors; zie o.a. de Green Paper.
*
CYBER-RIGHTS & CYBER-LIBERTIES (UK) is een pagina die o.a. de Britse stand van zaken weergeeft. Onderwerpen zijn o.m.: Internet Privacy & Encryption, Regulation of Child Pornography on the Internet, UK Police Ban of Newsgroups, UK Government Policy on Encryption en het First Report on UK Encryption Policy.
*
Cyberspace Law for Non-Lawyers is een zeer uitgebreide introductie bestaande uit 80 'lessen' variërend van auteursrecht tot conflictbeslechting.
*
Conflictmanagement.pagina.nl
*
Cyberspace Laws heeft een aantal interessante links verzameld rond een beperkt aantal thema's.
*
Cyberspace Law - Subject Index van de John Marshall Law School.
*
Het CyberSpace Law Center. Zie onder meer hun uitgebreide pagina over digitaal handelsverkeer: o.a. EDI, electronische handtekeningen en e-cash.
*
Het 'CyberSpace Law Institute'.
*
De site van de Digitale Burgerbeweging Nederland DB.NL is opnieuw ingericht.
*
Het Big Ear program heeft een 'oor' voor interessante juridische nieuwtjes, maar houdt ook wijzigingen van 'links' bij.
*
De Electronic Frontier Foundation (EFF)EFF logo is een non-profit burgerrechten-organisatie welke beoogt belangen op het gebied van privacy, vrijheid van meningsuiting en vrijheid van meningsgaring te verdedigen.
Zie bijvoorbeeld hun Multimedia Law Handbook.
*
EPIC Home Page. Het Electronic Privacy Information Center (EPIC) is een non-profit onderzoeksinstituut in Washington, D.C. Opgericht in 1994, houdt EPIC zich bezig met aandacht vragen van het publiek voor komende burgerrechten in verband met electronische snelweg - in de V.S. 'National Information Infrastructure' geheten - zoals de Clipper Chip, nationale ID-kaarten, privacy rond medische gegevens, verkoop van klantengegevens, etc.
Zie voor Nederlandse chipcards en privacy o.a. het NCP-standpunt inzake het gebruik van het SoFi-nummer voor persoonsidentificatie en de Samenvatting rapport privacy en smartcards van het Ministerie van Economische Zaken.
*
Zie A. Michael Froomkin; een van de 'groten' van Cyberia. Zeer lezenswaard zijn bijvoorbeeld zijn concept voor 'Flood Control on the Information Ocean: Living With Anonymity, Digital Cash, and Distributed Databases.' ; en zijn artikel 'THE METAPHOR IS THE KEY: cryptography, the Clipper chip, and the constitution.'.
*
Legal Inferencing Project. New legal services: large scale distributed legal inferencing over the world-wide-web.
*
Lost and Found in Cyberspace: Informational Privacy in the Age of the Internet van Susan E. Gindin.
*
High Noon on the Electronic Frontier: Conceptual Issues in Cyberspace is een online versie van Peter Ludlow's book over actuele zaken als free flow of information, hacking, encryptie, censuur en sociale aspecten.
*
Open Government: A Journal On Freedom of Information.
*
Freedom of Information in the European Union and Elsewhere.
*
E. Kirsh, D. Phillips en D. McIntyre hebben een artikel gepubliceerd over de verdere ontwikkeling van cyberlaw, getiteld Recommendations for the Evolution of Cyberlaw.
*
De Legal Resource Pages van Delia Venables.
*
En Jeff Flax's Law Related Resources. Super sites, criminal law oriented sites, federal courts & other specific legal sources.
*
Jurisprudentie Journaal geeft een overzicht van binnenkort te verschijnen en recent verschenen jurisprudentie.
*
Roel Hans Bethlehem's The International Law Page, met internationale organisaties, Europese instellingen, verdragen, -jurisprudentie, etc. etc.
*
Internet Library of Law and Court Decisions. Van Click-Wrap Agreements tot Shareware.
*
European Computer Law: An Introductory Guide, door Vanessa Marsland.
*
GigaLaw; 'Legal information for Internet and technology professionals, plus resources for high-tech lawyers'.
*
Hieros Gamos. Every organization, association, law school, firm, vendor, consultant, etc. directly or indirectly involved with the legal profession in one place; waaronder 400 discussie-groepen.
Hieros Gamos (uit het Grieks) werd in 1995 opgericht door Lex Mundi, een wereldwijd verband van 125 onafhankelijke ' law firms'. De site biedt tevens een kiosk met onder meer: U.S. juridisch nieuws (waaronder het Web Journal of Current Legal Issues), diverse tijdschriften (waaronder Der Spiegel, Time, Barron's, The Economist, Wall Street Journal en Wirtschaftswoche), diverse kranten en periodieken (waaronder Le Monde Diplomatique, Liberation, The Guardian, Reuters, L'Unita en - ook niet te versmaden - The Irish Times).
*
Het Information Technology Industry Council (ITI) geeft namens de aanbieders van IT-producten en -diensten commentaar op overheidsbeleid met betrekking tot IT. O.a. telematica, cryptografie, electronisch handelsverkeer en standaarden.
*
Zie ook het American National Standards Institute voor de ANSI-standaards.
*
Het Internet Law & Policy Forum is recentelijk opgericht. Het ILPF streeft er o.a. naar voorwaarden te scheppen voor de toenemende groei van electronische handel en transacties via Internet, op te komen voor intellectuele eigendommen en een rol te spelen bij de evt. regulering van Internet. Het ILPF wordt gesteund door een aantal multinationals.
*
Het Interdisciplinary Centre for Law & Information Technology (ICRI) van de K.U. Leuven. Zie ook hun Model EDI-overeenkomst (naar Belgisch recht).
*
De Lex Mercatoria, International Trade Law Monitor van de rechtenfaculteit van de Universiteit van Tromsø - ook wel bekend als 'Ananse' - wijdt zich sinds juli 1993 aan internationaal handelsverkeer. O.a. electronisch betalingsverkeer, EDI, intellectuele eigendom en een ongehoorde hoeveelheid law-links.
*
De Internet Legal Resource Guide zegt een index te bieden van 4000 uitgelezen websites in 238 landen.
*
Legal Forms
*
Informatietechnologie en Recht (ITeR) is een vierjarig samenwerkingsverband tussen de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en de ministeries van Economische Zaken, Binnenlandse Zaken, Justitie, Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en Verkeer en Waterstaat. ITeR stimuleert en coördineert wetenschappelijk onderzoek op het gebied van IT en recht en organiseert zelf jaarlijks een aantal activiteiten op het gebied van kennisoverdracht. De overkoepelende thema's zijn:
  1. de juridische status van informatie
  2. beschikbaarheid van informatie
  3. telecommunicatie
  4. IT in organisaties van recht en openbaar bestuur.
De resultaten van het Nationaal Programma voor Informatietechnologie en Recht worden ongeveer 4x per jaar gepubliceerd in de ITeR reeks. Iedere publikatie bevat twee tot drie onderzoeksrapporten.
*
Bert-Jaap Koops heeft zijn artikelen uit de 1996-reeks van ITeR op zijn homepage gezet. Het betreft privacy-enhancing technologies, opsporen in computers, cryptobeleid, public-key infrastructures en key-escrow, en PICS. Koops is de auteur van de voortreffelijke Crypto Law Survey.
*
Archief gepubliceerde rubrieken en artikelen Telecommagazine
*
Internet Resources on the Web bevat een zéér uitgebreide verzameling links. Gerangschikt naar lemma; o.a. Internet Guides, Internet Resources Lists, FTP Archives, Gophers Sites, USENET Newsgroups, Mailing Lists, Drafts, RFCs, and FAQs en Internet Course Descriptions and Examples.
*
Journal of Information Law and Technology (JILT) is nu online. Er is ook een mirrorsite.
*
Niet zo 'vers' meer, maar toch zeer zeker nog interessant is de lente-editie van Journal of Technology Law & Policy. Onder meer: Regulation of Attorney Web Pages, Self-Regulation vs. Government Regulation en International Licensing of Intellectual Property.
*
A propos 'recenties'; hier is een link naar een aantal verwijzingen naar in de U.S.A. uit een aantal bibliotheken verbannen boeken. Voorbeelden van gebruikelijk verbannen boeken zijn: Of Mice and Men, The Catcher in the Rye en The Adventures of Huckleberry Finn. Zo werd Huckleberry Finn recentelijk verbannen door Links wegens veronderstelde racistische tendensen. Anderzijds werd The Wizard of Oz, verbannen door Rechts wegens veronderstelde communistische tendensen.
*
The Online Books Page; Banned Books.
*
Trotter Hardy's Journal of Online Law. Electronische overdenkingen over Cyberspace en het recht.
*
Index on Censorship werd in 1972 opgericht met de bescherming van de vrijheid van meningsuiting als doel.
*
De K.U. Brabant heeft een aanzet gedaan voor een juridische Internet bibliotheek, onder de naam Tilburg Internet Law Library (TILL).
*
Law and the Internet is een online juridische workshop over gebruiken en juridische aspecten rond Internet. Met name de Topical Outline en de Student Papers zijn zeer de moeite waard. Onderwerpen zijn o.a. Virtual Crime, Internet "Citizenship", Practicing Law on the Internet, Employee E-Mail Privacy Rights, Extending Personal Jurisdiction to Acts in Cyberspace, Virtual Contracts and Commerce en System Operator (SYSOP) Liability for Third Party Subscriber Copyright Infringement. De laatste titel mag u drie keer snel achter elkaar uitspreken.
*
Can computers make contracts?.
*
Law of the Internet is een zeer aangenaam vormgegeven pagina over recente juridische topics m.b.t. Internet.
*
JURIST: Law Professors on the Web biedt een soort 'virtuele rechtenfaculteit' met pagina's met online artikelen, bronnen, cursussen, tijdschriften, etc. en verwijzingen naar de diverse homepages van docenten.
*
JURIST EUROPE: The Legal Education Network.
*
The 'Lectric Law Library(tm). Voor juridische experts en leken.
*
The Legal Pad
*
Lexis-Nexis is 's werelds grootste aanbieder van o.m. juridische en financiële informatie.
*
Leo van der Wees' Legal Net Services (LNS) verleent Internetdiensten aan juristen. Uitstekend vormgegeven, zeer overzichtelijke site met een groot aantal Capita Selecta; o.a. auteursrecht, privacy, overheid, boeken en tijdschriften.
Zeer practische on line handleiding voor hen die zich willen abonneren op een juridische discussielijst. De pagina bevat ook links naar de bijbehorende archieven.
*
De Nederlandse Vereniging voor Informatietechnologie en Recht (NVvIR) is een zuster-organisatie van de Afdeling Computerrecht van het NGI en biedt eveneens zeer veel voor een minimaal lidmaatschapsbedrag.
*
Society for Computers & Law
*
NET WATCHERS: een maandelijks 'cyberzine' met artikelen interessant voor een ieder die de juridische ontwikkelingen rond Cyberspace volgt.
*
Het Internet Telecommunications Project beheert het archief van de Cybertelecom-l discussielijst en heeft daarnaast een aantal interessante links.
*
LawWorld.
*
Legal Resources in Europe van de Universität von Saarland.
*
European Legal Information Network.
*
Nolo Press - Self Help Law Center. Kortom: een juridische doe-het-zelf-site.
*
Ter ondersteuning van parlementaire oordeelsvorming initieert het Rathenau-instituut maatschappelijk debat en onderzoek over de ontwikkeling en toepassing van technologie in de samenleving.
*
De Stanford Technology Law Review.
*
De Stichting Maatschappij en Onderneming (SMO) is een ‘denktank’ van het bedrijfsleven. SMO voert studie-opdrachten uit, organiseert symposia en publiceert paperbacks over actuele vraagstukken op het grensgebied van onderneming en samenleving, waaronder ook Informatietechnologie. Topics in de afgelopen jaren waren o.a. Persoonsregistraties en Privacy, Telewerk en Digitale steden aan de elektronische snelweg.
*
MicroLaw's Ultimate List of Legal Lists & Cool Web Sites heeft een lange opsomming van vele tientallen juridische links.
*
People For Internet Responsibility - PFIR
*
plaintiff v defendant; veel interessante links.
*
Privacy International, is een internationale mensenrechten-beweging, welke in 1990 werd opgericht als een niet-overheids, non-profit organisatie gericht op wereldwijde privacybelangen. PI brengt voor dit doel privacy experts, mensenrechten-advocaten, en technische deskundigen uit meer dan 40 landen samen. PI is gevestigd London, en vindt organisatorisch onderdak bij het bovengenoemde EPIC in Washington, D.C. Privacy International publiceert een kwartaalbericht ('International Privacy Bulletin') en organiseert jaarlijks conferenties over privacy en technologie. Zie ook hun archieven.
*
rechtSlinkS bevat verwijzingen op het gebied van computerrecht en is nu uitgebreid met informatica en kwaliteitszorg.
*
Suit101 - Internet Law.
*
Universal Access To E-mail; Feasibility And Societal Implications van RAND.
*
De Information Technology Law Page van Smith Lyons' Lawyers is een indrukwekkende site met een maximum aan content. Aanrader!
*
The Software And Technology Law Home Page.
*
Steptoe & Johnson LLP Attorneys At Law bieden een aantal verhandelingen over ontwikkelingen op het gebied van o.m. telecommunicatierecht en Internet-recht.
*
M.E. Storme van de Universiteit Antwerpen heeft een grote verzameling links; wetteksten, rechtspraak, overheidsinformatie, juridische beroepen, discussiegroepen, congressen, etc.
*
Surfnet houdt een actueel overzicht bij van Nederlandse Internet-wetgeving.
*
Voters Telecommunications Watch (VTW) is een vrijwilligersorganisatie, welke zich richt op wetgeving met betrekking tot telecommunicatie en burgerlijke vrijheden.
*
Telecom Digest en Telecom Archives zijn nu online te raadplegen! Alle aspecten - ook juridisch - van telematica.
*
OPTA, de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit die toezicht houdt op de telecommunicatie in Nederland, heeft sinds kort een nieuwe Web-site. Thema's, persberichten, achtergrondinformatie, een overzicht van relevante wet- en regelgeving, een woordenboek waarin allerlei telecombegrippen worden uitgelegd, een rubriek met veelgestelde vragen en een historisch overzicht van eerdere berichten van OPTA.
*
De Amsterdamse Telematicaraad. Het kleine broertje van de International Telecommunications Union. Zie ook de Computer Science and Telecommunications Board van het Amerikaanse National Research Council.
*
Links 2 Law; Law Resources on the Internet.
*
Het Virtual Institute of Information houdt zich bezig met de economische, zakelijke, politieke, en maatschappelijke aspecten van telecommunicatie, cybercommunicatie en massamedia.
*
Internet Privacy Law door Timothy J. Walton.
*
Washburn University School of Law heeft een zeer uitgebreide pagina met alle denkbare lawlinks.
*
W3 Lawyer is een algemene 'law-site' met informatie over een zeer breed juridisch terrein, relevant voor alle juristen en advocaten.
*
De World Wide Legal Information Association heeft enkele tientallen pagina's voor juristen; variërend van juridische woordenboeken tot juridische humor.
*
De Europese Commissie heeft een nota gepubliceerd over overheidsbeleid en overheidsregulering met betrekking tot 'the information market in the digital network environment'. Auteur is Stephen Saxby (S.J.Saxby@Soton.ac.uk).

Nederlandse wet- en regelgeving

*
RECHT4ALL.
*
Altavista; Nederlandse wetgeving.
*
Solon's Wetsartikelen Database.
*
SDU; zoeken in wetten, AMVB's en KB's.
*
De Raden voor Rechtsbijstand hebben per 22 april 1999 de handen ineen geslagen en een gemeenschappelijke website geopend. Op deze nog steeds uitgebreide en zeer verzorgde site zijn (bijna) alle wet- en regelgeving en beleidsregels op het gebied van de van overheidswege gefinancierde rechtsbijstand toegankelijk gemaakt. Tevens bevat de site een databank met jurisprudentie, jaarverslagen en nieuwsbrieven en uitgebreide informatiepagina's voor rechtzoekenden, met links naar andere instellingen. Zie ook hun Toevoegings Aanvraag Programma voor Windows (WTAP).
*
Kluwer heeft met InterWet. Actuele wetgeving op internet de teksten van een aantal wetten en regelingen op het Web gezet, ingedeeld volgens Leven en dood, Vakantie, Milieu, Familie. De teksten worden maandelijks bijgewerkt.
*
Lexadin heeft links naar een groot aantal binnen- en buitenlandse wetteksten verzameld.
*
Legislatio van Pavle Bojkovski.
*
De WetWegWijzer 'is bedoeld voor iedereen die te maken krijgt met wetten en alle regels die daarbij horen'. In ieder geval een grote hoeveelheid links.
*
EUR-lex: Zoeken op Europese regelgeving*
Valid XHTML 1.0!