Internet 'Toolkit'

Up to index
up to
index


Met betrekking tot het 'goed' gebruik van Internet zijn binnen de Internetgemeenschap een aantal documenten opgesteld. Dit zijn documenten welke bij uitstek geschikt zijn als introductie tot het gebruik van Internet. Over meer specifieke onderwerpen zijn een aantal pagina's en artikelen verschenen welke inmiddels de status van 'standaardwerk' hebben verworven. Bij wijze van handreiking zijn verwijzingen naar een aantal van die documenten hier samengebracht.

CIAC Internet Hoaxes
Computer Virus Myths home page.
Deze pagina's geven informatie over nepcomputervirussen. Raadpleeg deze pagina voordat u alarmerende e-mailtjes gelooft en die doorstuurt aan anderen.
Law And Borders - The Rise of Law in Cyberspace Een verhandeling over de consequenties van de Electronische Snelweg voor het (inter)nationale recht. Het stuk stelt dat het zelfregulerend vermogen van Cyberspace zal leiden tot nieuwe, eigen rechtsregels niet gehinderd door geografische grenzen.
RFC 1855 ('Netiquette') De IETF (Internet Engineering Task Force) heeft in opdracht van de IAB (Internet Architecture Board) en de Internet Society een studie gemaakt van Netiquette. De daar uit voortkomende aanbevelingen zijn gepubliceerd in dit document dat een aantal basisbeginselen voor Netwerk Etiquette ('Netiquette') wil geven, welke organisaties en individuele gebruikers kunnen hanteren en aanpassen voor eigen Internet-gebruik.
The Scout Toolkit Een bruikbare 'gereedschapskist' voor websurfers. Eens één van de eersten op het Web.
Top Ten Mistakes in Web Design Een korte verhandeling door Jakob Nielsen over don'ts rond het bouwen van webpagina's.
Promoting Best Use, Preventing Misuse Een aantal pagina's door de Europese Commissie, gewijd aan de problematiek rond 'Illegal and harmful content on the Internet'. Zeer uitvoerige informatie, specifiek gericht op ouders, onderwijzend personeel, overheidsorganen en informatie-industrie. O.a. regelgeving en beleid, gedragscodes voor de industrie, 'rating-systems', aanbevelingen, filter-software, en meer.
Computer Professionals for Social Responsibility (CPSR)
Electronic Frontier Foundation (EFF)
Electronic Privacy Information Center (EPIC)
Privacy International
Organisaties die de burgerrechten en -belangen op Internet behartigen.
Net Abuse FAQ Deze behandelen diverse soorten Internet-misbruik zoals Email Abuse, Net Abuse, Spamming en Trolling
World Wide Web Consortium (W3C) Het in 1994 opgerichte onafhankelijke internationale forum dat streeft naar de verdere ontwikkeling van het World Wide Web en dat daartoe o.a. platform-onafhankelijke Internet-standaarden opstelt.
Finding Information on the Internet Een door de University of California, Berkeley geschreven practische handleiding voor het zoeken van informatie op Internet. Een introductie m.b.t. Internet, zoekmethoden en -strategiën, zoekrobots, databases, discussiegroepen, etc.
A Brief History of the Internet door de internationale Internet Society.
World Wide Web FAQ Feiten over het World Wide Web.
Liszt, the mailing list directory Zoeken naar mailinglists, achtergrondinformatie.
Stichting Internet Domeinregistratie Nederland De stichting stelt zich tot doel de verantwoorde uitgifte en registratie van de zgn. 'domeinnamen' in de Internet-adressering in Nederland en de coordinatie en afstemming hiervan op nationaal en internationaal niveau. Voorts wil de Stichting de samenwerking tussen service-providers op het terrein van Internet-domeinregistratie op nationaal en internationaal niveau bevorderen.
EC Information Society Project Office ISPO is een initiatief van de Europese Commissie dat de ontwikkeling en samenwerking op het gebied van de informatiesamenleving beoogt te bevorderen.
'Plan van Aanpak Elektronische Snelweg: Visie op Versnellen' 'Diensten en infrastructuren voor Elektronische Snelwegen in Nederland; het Rapport'. Beide rapporten van het Ministerie van Economische Zaken.
BIOS-3.
1e voortgangsrapportage
2e voortgangsrapportage
Met betrekking tot de coördinatie van het gehele Nederlandse overheidsinformatievoorzieningsbeleid vormen de diversen BIOS-nota's het beleidskader. Onderwerpen zijn o.a. De "informatiemaatschappij": kansen en dilemma's voor het bestuur en Communicatie tussen burger en overheid.
'What People Search For' Bij diverse zoekrobots kan men mee kijken op welke trefwoorden wordt gezocht door andere (weliswaar anonieme) Internet-gebruikers.
The World-Wide Web Virtual Library: Cryptography, PGP, and Your Privacy Alles over de bescherming van uw electronisch berichtenverkeer.
The International Cryptography Page Wordt geacht een van de beste pagina's over cryptografie te zijn.


*


Valid XHTML 1.0!