Telewerken

Up to index
up to
index


*
AT&T'sTelework Guide.
*
Telework and Telecommuting: Common Terms and Definitions.
*
Stichting Nederlands Telewerk Forum (NTF)

*
Telewerk - Telecommuting; Flexibilisering van werktijd en werkplek. English mirror.
*
TeleTools - Groupware and CSCW.
*
Brint ; Telework.
*
Brint ; Telecommuting.
*
Telecommuting.
*
links over telewerken.
*
European Telework Online Netherlands.
*
SURFnet Thuis en Onderweg - Project Thuiswerkplek
*
HandleidingFlexibel werken / Telewerken van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.
*
Telewerken; invoering, voorwaarden, kosten/baten, werkplek, etc.
*
Bij de International Teleconferencing Association kunt u terecht voor uitgebreide informatie over teleconferencing en aanverwante onderwerpen.
*
Euro-Telework project.
*
Telewerken voor gemeenten.
*
Thuis- en telewerken - Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
*
Human Resources Management - Telework / Telecommuting.
*
TeleWork.COM; Telework and Telecommuting Resources.
*
Scriptie over telewerken.
*
International Telework Academy (ITA).
*
De jaarlijkse statusrapporten van de Europese Commissie.
*
HRMnet; Telewerk
*
Telework Links
*
Statistics Relating To Information Technology In EU and other selected Countries.
*
"Finding work, finding telework and finding skilled people".
*
Bij het European Community Telework/Telematics Forum kunt u meer informatie vinden over telewerken. Het ECTF is januari 1992 onder auspiciën van DGXIII van de EG ingesteld als een onafhankelijke non-profitorganisatie. Het is een open forum waarin inmiddels meer dan 3000 organisaties en vertegenwoordigers van Europese regeringen, ontwikkelings-instanties, telefoon-maatschappijen, fabrikanten en andere private en publieke organisaties hebben deelgenomen. Het ECTF wil telewerken en de uitwisseling van kennis en gegevens m.b.t. telewerken bevorderen.
*
Zie ook de Telework links van het Information Society Project Office van de Europese Gemeenschap.
*
ECaTT; Benchmarking Progress on Electronic Commerce and New Methods of Work.
*
CoWorking Institute; Tools en News.
*
European Telework Online is de homepage voor het European Telework Development Initiative (ETD) dat eveneens gesteund wordt door DGXIII van de EG als onderdeel van het ACTS Programma. Het ETD maakt onderscheid tussen telework, teletrade en telecooperation.
FAQ-sheet.
*
Colin Tierney heeft A Telework Project Flowchart ontwikkeld.
*
Zie ook zijn An organisational culture for Teleworking.
*
Het Telecommuting Handbook - State of Utah
*
Flexibility is een nieuwe website over telewerken en flexibilisering van arbeid. Links, case studies, contracten, technologie, etc.
*
Tools for Teleworkers is een lijst van computerhulpmiddelen voor telewerkers.
*
De Snelthuis-pilot was een project van SURFnet en KPN Telecom waarin de mogelijkheden van de ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) techniek voor thuiswerken werden onderzocht.
*
CODEC - Consortium for Distance Education from CALI
*
A Teacher's Guide to Distance Learning.*
Valid XHTML 1.0!