Spam & Cookies

Up to index
up to
index

". . . baked beans, spam, spam and spam."


*
Netiquette Guidelines (RFC 1855)
*
EuroCAUCE Fighting European SpamSpam - oftewel ongewenste reclame e-mail - neemt toe. Zo ook het verzet daartegen. Neem een kijkje op deze, deze of deze uitgebreide pagina. Er wordt uitlegd wat 'spam' precies inhoudt, wat de voors en tegens zijn, wat de commercie ertegen kan doen, wat u er zelf tegen kunt doen en wat u vooral niet moet doen. Er is ook een wat technischer variant.
*
U kunt ook de oorspronkelijke Monty Python sketch nalezen.
*
The Amazing SPAM Homepage!
*
Spam Page van Computer Professionals for Social Responsibility (CPSR).
*
Computer Abuse; Spamming.
*
Spamklacht.nl; de officiële OPTA-site.
*
Stichting Spamvrij.nl
*
De Rotte Eieren en Tomaten Site; weg met Nederspam!!!
*
Pine heeft een onderzoek gedaan naar de kwetsbaarheid van mailservers; diverse links.
*
Netizens Against Gratuitous Spamming (NAGS).
*
Spamhaus.
*
suespammers.org.
*
Spam Laws - Sorkin
*
Unsolicited e-mail.
*
Directory of Spam-Fighting Information and Resources.
*
F.R.E.E. The Forum for Responsible and Ethical Email.
*
Er zijn ook voorstanders van Spam; zie o.a. In Defense of Unsolicited Bulk Email; A Marketing Perspective.
*
De Net Abuse FAQ behandelen diverse soorten Internet-misbruik zoals Email Abuse, Net Abuse, Spamming en Trolling.
*
The Email Abuse FAQ.
*
'How To Trace Email Forgery'.
*
Reading Email Headers. All About Email Headers
*
Een multimedia marketing bedrijf (sic!) kreeg zoveel ongewenste e-mail dat het een lijst van afzenders heeft verzameld in zgn. 'mailfilters', waarmee het nu tracht de spam terug te dringen. Men heeft deze adreslijsten voor algemeen gebruik beschikbaar gesteld voor gebruik binnen verschillende mail-platforms. Een handleiding is tevens voorhanden.
*
From Stoning To Spamming: Regulation Of Advertising On The Internet gaat in op de achtergronden, het gebruik en de juridische aspecten van spamming.
*
How to Complain About Spam, or, Put a Spammer in the Slammer is een handleiding door Phil Agre over hoe te werk te gaan om op z'n Amerikaans paal en perk te stellen aan spam.
*
Navenante aanpak bij SpamCop.
*
De pagina's van Global Exposure geven informatie over business marketing op Internet, waaronder informatie en links" over spamming; zoals hoe spamfiltering in te stellen op het mailpakket Eudora Pro 3.0x.
Zeer aanbevolen is hun 'rapport' How to Combat Unsolicited E-Mail, met een groot aantal links.
*
Voor meer informatie over filteren met mailpakketten (w.o. Eudora en NetscapeMail) zie de InterAccess User Guides en de Eudora FAQ pagina.
*
Zie ook 'Filtering Out Unsolicited E-mail'. Hier wordt - naast een handleiding - ook een (lange) lijst met bekende spam-adressen kant en klaar meegeleverd.
*
Zie ook MAPS, the Mail Abuse Protection System.
*
Bij ZDNet wordt een zestal anti-spam tools beschreven, welke vervolgens direct gedownload kunnen worden.
*
Inmiddels is er een Responsible Use of the Network (run) werkgroep van de Internet Engineering Task Force (IETF) bezig met 'DON'T SPEW'-richtlijnen over spam. Er is ook een mailinglist.
April 1999 is de eerste Internet-Draft gepubliceerd: DON'T SPEW. A Set of Guidelines for Mass Unsolicited Mailings and Postings (spam*).
*
In Dot Com Disclosures: Information about Online Advertising heeft de Federal Trade Commission de resultaten vastgelegd van een onderzoek naar de toepasbaarheid van eigen regels op online adverteren.
*
Anti-spamwetgeving van kracht in de V.S.
Met de het voorstel voor de Unsolicited Commercial Electronic Mail Choice Act of 1997 zal in de V.S. regelgeving van kracht worden waarmee het versturen van ongewenste reclame e-mail aan beperkingen wordt onderworpen. De reclame e-mail dient onder meer herkenbaar, traceerbaar en filterbaar te zijn op straffe van een boete van max. $ 11.000 of een schadevergoeding van max. $ 11.000, of beide. In de nabije toekomst zal de ISP voorts verplicht zijn filtersoftware te installeren ten behoeve van zijn abonnee's.
Er was in de V.S. al een wet van kracht welke een recht op schadevergoeding van $ 500 per geval toekent aan diegene die ongevraagd een reclamefax ontvangt. Bedoeling is daarmee het afwentelen van advertentiekosten op de ontvangers van reclame in te perken.
Inmiddels is er dan ook al een eenvoudiger voorstel om de Telephone Consumer Protection Act te amenderen, zodat deze ook ongewenste e-mail zal omvatten. Zie met betrekking hiertoe ook de Unsolicited Commercial E-Mail and the Telephone Consumer Protection Act of 1991 van David E. Sorkin.
*
Een soortgelijk voorstel is opgenomen in het wetsvoorstel Bescherming Persoonsgegevens.
*
Overzicht ingedeeld per categorie van de Nederlandse en Europese wet- en regelgeving en zelfregulering, en de zelfregulering van de Nederlandse Associatie voor Direct Marketing, Distance Selling en Sales Promotion (DMSA) .
*
Voor een overzicht van bestaande en voorgestelde anti-spam wetgeving zie Existing and Emerging Laws on Junk E-mail.
*
Meta-tagging and 'spamdexing'.
*
Inmiddels is er een website waarop een aantal gerechtelijke uitspraken over 'spamming' en een aantal anti-spam wetten is verzameld.
*
Virtuele Ja/Nee sticker tegen spam
Onder de naam 'E-mail Preference Service, Yes or No', heeft Uitgever VNU een digitale versie van de Ja/Nee brievenbussticker geïntroduceerd. Na aanmelding zou men reclame-mail van de aangesloten organisaties, op maat wel of niet moeten ontvangen.
*
Ook de John Marshall Law School heeft een pagina met spam-jurisprudentie.
*
Zo ook de site van America Online.
*
Ook is een beruchte spammende advocaat van het tableau geschrapt. Er is ook meer achtergrondinformatie.
*
De Coalition Against Unsolicited Commercial Email (CAUCE) - ooit begonnen als de discussielijst SPAM-LAW - streeft naar wetgeving teneinde spam terug te dringen.
*
Er is ook een Europese afdeling: EuroCAUCE.
*
Zie ook de Junkbusters Home Page en de Blacklist of Internet Advertisers, met veel achtergrondinformatie en links.
*
Internet Advertiser's Blacklist en Spam Archive Blacklist.
*
Lees ondermeer Garbage In: Emerging Media And Regulation Of Unsolicited Commercial Solicitations over de juridische aspecten van ongewenste faxen en e-mail.
*
junkfaxes.org.
*
FCC's Telephone Consumer Protection Act webpage
*
What you can do about unsolicited telephone marketing calls and faxes.


Anti spam Programma's

Cookies

*
Cookie Central.
*
All About cookies.
*
Andy's HTTP Cookie notes.
*
Robert Brooks' Cookie Taste Test.
*
Cookie I-D Drafts Hideyourcookies.
*
Bell Labs; Cookie Specification.
*
Junkbusters - 'How Web Servers' Cookies Threaten Your Privacy'.
*
De Nederlandse vertaling van 'Malcolm's Guide to Persistent Cookies'.
*
PC World; 'Are You for Sale?.
*
Web-Site Sensitivity to Privacy Concerns: Collecting Personally Identifiable Information and Passing Persistent Cookies door Bill Helling.
*
Netscape's Cookie Specs.
*
MS Internet Explorer & Cookies.
*
YAHOO; Persistent Cookies.
*
NO Cookies, Please!.
*
Privacy and the Construction of Online Identity.
*
The Cookie Leak Security Hole in HTML Email messages
*
TOURBUS reprint of "Why All the Fuss about Cookies".


Software*
Valid XHTML 1.0!