Logo

Pragmatisch ProbleemoplossenOverdenkingen bij het oplossen van 'problemen'

*
Een probleem is pas een probleem als men er een probleem van máákt.
*
Als een probleem toch een probleem blijkt te zijn, neem dan de tijd. Na verloop van tijd is het probleem niet zelden uit zichzelf verdwenen, danwel geen probleem meer. Zo niet, dan heeft men alle tijd gehad om tot een goede oplossing te komen.
*
Veel dingen zijn niet ingewikkeld, ze worden ingewikkeld gemáákt.
*
Een complex probleem is zelden echt complex. Het is meestal een niet herkende structuur.
*
Hoe intensiever men kijkt hoe moeilijker het wordt om de structuur te herkennen. Gun het tijd.
*
Denk niet na over de oplossing, denk na over het probleem.
*
Probeer zo min mogelijk na te denken over een oplossing. In 9 van de 10 gevallen presenteert het probleem zelf reeds de oplossing, het staart je in het gezicht, het is alleen een kwestie van herkenning.
*
Als men na moet denken over een oplossing resulteert dat meestal in een matige oplossing, want er moest kennelijk over worden nagedacht. Dergelijke oplossingen veroorzaken meer problemen dan het probleem dat zij oplossen, welke problemen ook weer moeten worden opgelost hetgeen weer nieuwe problemen veroorzaakt.
De beste oplossingen zijn die welke achteraf volstrekt logisch en voor de hand liggend blijken.
*
Problemen lijken vaak op een bol touw met allemaal losse eindjes. Het is de kunst het juiste losse eindje te vinden, daarna rolt de bol vanzelf af.
*
Problemen voorkomen is beter dan problemen oplossen. Tevoren 5 minuten investeren voorkomt later 2 dagen probleemoplossen.
*
Bekijk steeds: wat is het echte probleem, waarom is het een probleem, voor wie is het een probleem, wanneer is het een probleem.
*
Los niet het symptoom op maar neem de oorzaak weg.
*
'Vlucht niet in details en in controle, maar laat het los en doe een stap achteruit voor een beter zicht'.
*
Goede oplossingen sturen zichzelf. Slechte oplossingen moeten steeds worden bijgestuurd, daar kan men een dagtaak aan hebben of krijgen.
*
Als men eenmaal begint te sturen, moet men blijven sturen. Iets dat zweefvliegen en paardrijden gemeen hebben.


Online Problem Solver© 2002 - mr. P.J. Westerhof