Europa op Internet

Up to index
up to
index


*
What are Europe's priorities for the Information Society?. mirror.
*
Statewatch; monitoring the state and civil liberties in the European Union
*
Lees het laatste EU-nieuws via de I*M Europe Newsdesk.
*
Sinds kort heeft het Bureau van de Europese Commissie, in Nederland een eigen site. Hierop is diverse informatie te vinden, verwijzingen naar de diverse Europa-instellingen, alsmede een zeer interessante ALMANAK 96-97.
*
Raad voor de Europese Unie.
*
De ISPO Information Society initiatives en de G7 Information Society Conference met o.a. een Legal and Regulatory Framework.
*
Het ESIS-initiatief (European Survey of Information Society) overziet de juridische, politieke en regelgevende ontwikkelingen binnen de EU. Daarnaast stelt ESIS de Europese Commissie en alle nationale en lokale beleidsmakers in staat zich te laten informeren over standpunten en mogelijke drempels.
*
Via EUR-lex biedt de Europese Commissie rechtstreekse toegang tot alle juridische documenten m.b.t. de EU.
*
EUROPA OP DE ELEKTRONISCHE TOER - Toegang tot de EU via Internet.
*
Sinds 1 oktober 1996 is INFOPARTNERS de officië toegang tot de databanken van de Europese Gemeenschap.
*
SCAD is een bibliografische databank die de referenties bevat met betrekking tot de activiteiten van de Europese Unie.
*
Guide To European Legal Databases.
*
Er is ook een Query Interface to the EUROPA web server Broker.
*
Aanbevelingen van de Raad van Europa inzake strafvorderlijke regelgeving met betrekking tot informatietechnologie.
*
Cordis heeft databases met informatie over Europees research & development. Cordis valt onder de verantwoordelijkheid van DG XIII/D-2.
*
ISPO: het Information Society Project Office is een initiatief van de Europese Commissie en valt onder de verantwoordelijkheid van DG III en DG XIII.
*
Het European Internet Forum is een initiatief van DG XIII van de Europese Commissie dat tot doel heeft de bewustwording rond het Internet te bevorderen. Zie o.a. Internet: the Next Generation en An Agenda for Industry Self-Regulation.
*
Het European Documentation Centre van de Rijksuniversiteit Leiden (voorheen 'Emile Tervooren's Bookmarks'). Een uitstekende pagina met alle law-links die men zich maar wensen kan; UN, EU, internationale organisaties, bibliotheken, zoektools, law-lists, etc, etc.
*
Een vergelijkbaar goede site is die van de Universiteit van Exeter.
*
Tijdens een conferentie in Bonn welke 6-8 juli 1997 werd gehouden, zijn de ministers van 29 Europese landen een aantal basisbeginselen overeengekomen voor de snelle verderontwikkeling van electronische netwerken in Europa en daarbuiten.
*
Voor meer informatie over de Global Information Infrastructure (GII).
*
De GII-commissie heeft een eigen home-page met informatie over structuur, doelstelling, een 2-maandelijks magazine en een digitaal archief.
*
Zie ook Policy Requirements en de Policy Recommendations For Action van de OECD.
*
INFO 2000 is een meerjaren-programma gericht op de multimedia-industrie en de bevordering van het gebruik van multimedia in de opkomende informatie-maatschappij.
*
In The Future of the Internet - What Role for Europe? - het interimrapport van een adviesgroep wordt het vermoedelijk belang van Internet benadrukt voor het electronisch handelsverkeer en voor de verdere economische ontwikkeling van de EU.
*
De European Information Association biedt met 'Europe on the Internet' een verzameling links naar de Europese Gemeenschap en naar verwante informatie.
*
In de Statewatch database is interessant materiaal beschikbaar over Schengen, politie, Europol, veiligheidsdiensten, burgerrechten, etc. O.a. het advies over Schengen van de Raad van State van april 1991, de Schengen-resolutie van februari 1991, het Schengen Informatie Systeem en het Europol-verdrag. Zie ook wat er nieuw is.
*
EU Info Society Program; onder andere zgn. 'Greenpapers'.
*
University of California-Berkeley Library's Government and Social Science Information Service (GSSI) heeft een tweetal pagina's opgezet met betrekking tot EG-informatie. De eerste is European Union Internet Resources. De tweede is de Research Guide.
*
Op de pagina van de European Commission Legal Advisory Board is informatie beschikbaar over diverse Europese richtlijnen. Onder andere met betrekking tot televisie, software, kabel en satelliet, en voorts over gegevensbescherming en toegankelijkheid van overheidsinformatie.
*
The Internet Changes Everything: Revolutionizing Public Participation and Access to Government Information Through the Internet' gaat in op de voor- en nadelen van de mogelijkheden die Internet overheidsdiensten biedt voor het voeren van beleid, het beschikbaar stellen van overheidsinformatie en het verhogen van de burgerparticipatie.
*
Europa Homepage. EUROPA is een WWW-server welke toegang biedt tot informatie met betrekking tot doelen en beleid van de Europese Unie. EUROPA is een gemeenschappelijk initiatief van de instellingen van de EU, en wordt beheerd door de Europese Commissie.
Onderwerpen zijn onder meer:
  • nieuwe ontwikkelingen
  • EU instellingen; wie doet wat?
  • beleid van de EU; een complete handleiding;
  • officiële stukken van de EU; incl. wetgeving;
  • E.C. Official Journal.
*
De I*M - EUROPE Home Page biedt informatie over EU-programma's en activiteiten, informatiebronnen en -diensten, en nieuws.
*
Informatik und Gesellschaft van de Technische Universit&aumlt Berlin. Diverse links naar o.a. regelgeving en verdragen, 'Informatiemaatschappij', telecommunicatie en media.
*
Michael Nentwich van de Economische Universiteit Wenen heeft een zeer uitgebreide collectie links met betrekking tot Europese aangelegenheden; o.a. faculteiten, Europese instellingen, onderzoekers, databases, discussielijsten, nieuwsgroepen, e-mail adressen, etc.
*
Uitspraken van het Europese hof voor de Rechten van de Mens en het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen.
*
Een (Duitstalige) Web-site over Europa en federalisme.*
Valid XHTML 1.0!