Conflict-beslechting

Up to index
up to
index


*
World Wide Web Virtual Library: Arbitration.
*
Conflictmanagement-pagina.
*
International Commercial Arbitration: Resources in Print and Electronic Format.
*
Recent Developments in Dispute Resolution.
*
FedLaw's Arbitration and Mediation.
*
Het Permanente Hof van Arbitrage.
*
Stichting Geschillen Oplossing Automatisering (SGOA)
*
Nederlands Mediation Instituut NMI.
*
Rules for the Conduct of Commercial Arbitrations & Mediations.
*
CDRC Standards of Practice.
*
International Alternative Dispute Resolution.
*
gids.recht.nl; Alternatieve geschillenbeslechting.
*
Alternative Dispute Resolution (ADR) van het Legal Information Institute.
*
Virtuele Internet-magistraat.
Het 'Virtual Magistrate Project' beoogt ondersteuning te geven bij het snel oplossen van telematica-gerelateerde geschillen. Een aantal onafhankelijke deskundigen met ervaring op juridisch gebied met telematica-gebruik zullen optreden als 'virtuele magistraten'. Gebruik makend van e-mail streeft men ernaar binnen 72 uur uitspraak te doen.
Zie ook Michael Froomkin's 'The Internet as Source of Regulatory Arbitrage' en NCAIR, Dispute Resolution Conference. Zie voorts de Dispute Settlement-page van de International Trade Law site.
*
Inmiddels is in de V.S. het National Arbitration Forum opgericht. Een nationaal, non-profit netwerk van arbiters bestaande uit oud rechters, advocaten en universitair docenten.
*
Online Alternative Dispute Resolution van de Commonwealth of Massachusetts.
*
De Arbitration Rules van de LCIA.
*
The Chartered Institute of Arbitrators.
*
Het Center for Public Resources - bestaande uit een aantal internationale bedrijven, grote advocatenkantoren, juristen en een aantal openbare instanties - heeft een Institute for Dispute Resolution in het leven geroepen
*
American Arbitration Association.
*
Bij Cyberjury kan men een virtuele jury uitspraak laten doen over geschillen.
*
Zie ook het Mediation Information and Resource Center, de Society of Professionals in Dispute Resolution (SPIDR), de Alternative Dispute Resolution Resources en de Useful Conflict Resolution Related Web Links.
*
Conflict Resolution Resource Center.
*
Cyberarbitration.
*
Online Ombuds Office.
*
Mediation tools.*
Valid XHTML 1.0!