Computercriminaliteit

Up to index
up to
index

| Algemeen | ISP-aansprakelijkheid | 'Tappen' | Echelon / Enfopol | Information Warfare | Denial of Service | Computervirussen | 'Hacken' | 'Questionable links' |"Hacking is a way of life"
"Hacking is a state of mind"

Amnesty International on-line

Algemeen

*
Wetboek van Strafrecht.
*
Wetboek van Strafvordering.
*
Dutch Law & Crime & Justice.
*
International review of criminal policy - United Nations Manual on the prevention and control of computer-related crime.
*
Brief minister over het verdrag 'Crime in cyberspace' op het gebied
van informatiecriminaliteit
. PDF-file
*
Convention on Cybercrime.
*
Cybercrime-verdrag Raad van Europa - Brief Registratiekamer.
*
"Crime in Cyberspace". First Draft of International Convention Released for Public Discussion.
*
Conceptvoorstel Wet Computercriminaliteit II
*
Het Belgische Wetsontwerp inzake informaticacriminaliteit.
*
Gegeven.nl; (strafvorderlijke) gegevensvergaring in de informatiemaatschappij.
*
Het Ministerie van Justitie.
*
Het Openbaar Ministerie; Opsporingsbevoegdheden, Bijzondere opsporingsbevoegdheden (BOB)
*
Gids Rechterlijke Macht Online.
*
Politie.
*
Politie Vraag en Antwoord: Computercriminaliteit.
*
Europese samenwerking op de gebieden Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ).
*
BSI - Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik.
*
Bundeskriminalamt.
*
Interpol.
*
National High Tech Crime Center The Netherlands.
*
European Anti-fraud Office (OLAF).
*
Nederlands Forensisch Instituut (NFI).
*
U.S. Federal Bureau of Investigation
*
Dossier Veiligheid - Ministerie van Economische Zaken
*
NHTCC opgeheven, Leiding weg bij NHTCC
*
Computer Crime Research Center; Daily news about computer crime, internet fraud and cyber terrorism
*
High Tech Crime Consortium
*
U.S. Department of Justice; Criminal Division, (Computer Crime & Intellectual Property Section)
*
Department of Defense Cyber Crime Center (DC3)
*
Links to Computer Forensics & Related Law Enforcement Pages
*
MATRIX; Multistate Anti-Terrorism Information Exchange
*
DutchCowboys: channel cybercrime
*
Furillo
*
Internetoplichting.nl forumsite
*
internet-fraude.nl
*
De Waarschuwingsdienst is een dienst van het Computer Emergency Response Team van de Nederlandse overheid. De Waarschuwingsdienst waarschuwt de Nederlandse burger en het kleinbedrijf (bedrijven met maximaal 10 computers) over de kwetsbaarheid van computers en netwerken.
*
CERT/CC; Computer Emergency Response Team, international Coordination Center.
*
CERT-NL; SURFnet Computer Security Incident Response Team
*
UNI-CERT; Computer Emergency Response Team van KPN Telecom Internet Service.
*
Internet Storm Center; actuele bedreigingen op Internet.
*
The Internet Fraud Complaint Center.
*
U.S. National Counterintelligence Center (NACIC).
*
InfraGard is a Federal Bureau of Investigation (FBI) program for the FBI’s investigative efforts in the cyber arena.
*
National Infrastructure Protection Center (NIPC).
*
Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC).
*
WODC Thesaurus.
*
Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen van de Rijksuniversiteit Utrecht.
*
Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving.
*
Het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing is een publiek-private samenwerking die tot doel heeft om die vormen van criminaliteit aan te pakken waarvan het bedrijfsleven slachtoffer wordt.
*
Politie adviescentrum In-pact.
*
Officer.Com: Complete Law Enforcement Resource Site.
*
The Office of Internet Enforcement van de US Securities and Exchange Commission.
*
Amnesty International en Amnesty Nederland.
*
Information and communication technology (ICT) and law, Computer crime van de Tilburg Internet Law Library.
*
Cyber Crimes van het Cyberspace Law Center.
*
Computer Crime and Criminal Information Law.
*
Readings on Computer Crime.
*
American Civil Liberties Union : Feature on Surveillance
*
The Paranoia Handbook.
*
Rechtnl; Dossier Computercriminaliteit.
*
Technical/Computer Operations Archive.
*
ICSA.net's Internet Service Providers Security Consortium.
*
ICSA.net's Internet Service Providers Security Consortium.
*
Network Security & Cybercrime.
*
The Honeynet Project; To learn the tools, tactics, and motives of the blackhat community, and share those lessons learned.
*
Cybercrimes..
*
Collegemateriaal van prof. Kaspersen.
*
'Illegal and harmful content on the Internet'; een bericht van de Europese Commissie aan o.m. het Europese Parlement inzake nadere acties teneinde ongewenste activiteiten op Internet terug te dringen. Als doelen worden genoemd: bescherming van de nationale veiligheid, van minderjarigen, van de privacy en van intellectuele eigendom. Het Europees Parlement heeft inmiddels een resolutie met betrekking hiertoe aangenomen en is ook een interim rapport verschenen.. Meer achtergrond-informatie is voorhanden.
*
The Electronic Frontier: the Challenge of Unlawful Conduct Involving the Use of the Internet door the President's Working Group on Unlawful Conduct on the Internet. Mirror.
*
Creating a Safer Information Society by Improving the Security of Information Infrastructures and Combating Computer-related Crime.
*
Mißbrauch der Informationstechnik und Informationsstrafrecht.
*
Packet Storm White Papers on Information Security and the Law.
*
Indecency On the Internet: Lessons from the Art World.
*
De Computer Crime and Intellectual Property Section (CCIPS) van het U.S. Justice Department. O.a.:
*
De Anticybersquatting Consumer Protection Act. Criminalization of the unauthorized use of trademarked names in Internet domain names.
*
Cyberspace Electronic Security Act (CESA).
*
Hiding Crimes in Cyberspace door Dorothy E. Denning and William E. Baugh, Jr.
*
Info Tech 1995. Aanbeveling No. R (95) 13 van het Comité van Europese Ministers met betrekking tot strafprocesrecht in verband met informatietechnologie.
*
An International Policy Framework for Internet Law Enforcement and Security, van de Internet Alliance.
*
De Internet Fraud Watch houdt zich bezig met het geven van informatie rond de bestrijding van misbruik van het Internet; incl. tips, links en statistieken.
*
International Webpolice.
*
Zie ook de CyberAngels Internet Safety Organization.
*
Europol.
*
Meldpunt Discriminatie Internet.
*
Idem.
*
In het kader van het stimuleringsprogramma Technologie & Samenleving (T&S) is een website gelanceerd over het thema Technologie en Criminaliteitsbestrijding.
*
In de Statewatch database is interessant materiaal beschikbaar over Schengen, politie, Europol, veiligheidsdiensten, burgerrechten, etc. O.a. het advies over Schengen van de Raad van State van april 1991, de Schengen-resolutie van februari 1991, het Schengen Informatie Systeem en het Europol-verdrag. Zie ook wat er nieuw is.
*
Ik en de Wet Computercriminaliteit is een uitgave van SURFnet bv te Utrecht en is tot stand gekomen in samenwerking met de Divisie Centrale Recherche Informatiedienst (CRI), de Interregionale Teams Computercriminaliteit, experts uit de SURFnet-klantenkring en de leden van CERT-NL.
*
Emma's Domain Map
*
MacMillan's Computer Crime Links.
*
Criminal Justice MegaLinks.
*
De ISP Code of Conduct van de Amerikaanse Software Publishers Association (SPA) is onderdeel van de Internet Anti-Piracy Campaign (IAPC) van de SPA en richt zich tot Internet Service Providers (ISP's). ISP's kunnen zich vrijwillig conformeren aan deze code welke de aansprakelijkheid van de ISP echter op generlei wijze uitsluit of zelfs maar beperkt. Zie ook een aantal reacties op de Code.
Zie de piraterij-statistieken van de Business Software Alliance (BSA) en de Software Publishers Association (SPA).
*
Daarnaast heeft de SPA Software Policies for An Organization & Employees en een Employee Internet Usage Policy opgesteld.
*
Inmiddels is de SPA samengegaan met de Information Industry Association (IIA) in de Software & Information Industry Association (SIIA). De SIIA vertegenwoordigt wereldwijd de software- en informatie-industrieën.
*
Gesellschaft zur Verfolgung von Urheberrechtsverletzungen e.V. (GVU).
*
Zie ook de Federation Against Software Theft.
*
Forensische Informatica: Alles over U.S. strafvordering in cyberspace.
*
Computer Forensics.
*
Forensische Informatica: Forensics and Recovery
*
Fox-IT Forensic IT Experts
*
Foundstone; Free Tools.
*
Defense Security Library; Security Library
*
Het Computer Crime and Investigations Center geeft informatie en links met betrekking tot o.a. risico-analyse, preventie, strafvorderlijke bevoegdheden in geautomatiseerde omgevingen, 'Big Brother', encryptie, virussen, nieuwsgroepen en discussiefora.
*
Computer Crime Research Resources.
*
The Legal Framework - Unauthorized Access To Computer Systems
*
U.S. Guidelines for computer searches, incl. supplementen.
*
Judd Robbins heeft een aantal pagina's over o.a. de Federal Guidelines for Searching & Seizing Computers, An Analysis of the Federal Guidelines for Searching & Seizing Computers, United Nations Manual on the Prevention and Control of Computer-related Crime.
*
Defense Intelligence Agency (DIA) - OPEN SOURCE INTELLIGENCE HANDBOOK - Chapter 4. The Internet As A Tool For All-source Analysis.
*
The Ancient Doctrine of Trespass to Web Sites; over digitale huiszoeking.
*
Computer Crime, Law Enforcement, and ISPs.
*
Computer Crime Research Resources.
*
Smaad en laster op Internet.
*
Legal Pitfalls in Cyberspace: Defamation on Computer Networks
*
Rechterlijke uitspraken over smaad en laster op Internet.
*
Justice Link: a guide to criminal justice resources van the Centre for Crime and Justice Studies.
*
De Net Abuse FAQ behandelen diverse soorten Internet-misbruik zoals Email Abuse, Net Abuse, Spamming en Trolling.
*
The Antistalking Web Site.
*
Cyberstalking: A New Challenge for Law Enforcement and Industry. A Report from the Attorney General to the Vice President August 1999.
*
Zie ook 'How To Trace Email Forgery'.
*
Electronic Commerce Impersonation van G. Brendan Macmillan is een verhandeling over 'valse hoedanigheid' bij e-commerce.
*
In de staat Georgia in de V.S. is een wet van kracht geworden welke datacommunicatie strafbaar stelt indien daarbij gebruik wordt gemaakt van een valse hoedanigheid, bijv. eigennaam, handelsnaam, merk, logo, etc. Bedoeling is daarmee intellectuele eigendomsrechten te beschermen en fraude op Internet tegen te gaan. Deze wet wordt inmiddels in de rechtzaal aangevochten. Zie Electronic Frontiers Georgia en David H. Rothman's pagina.
*
National Fraud Information Center & Internet Fraud Watch.
*
Identity Theft & Phishing
*
En lees alles over CryptoAG (reeds eerder op de Duitse en Nederlandse televisie) in CovertAction Quarterly.
*
Alles over Internet Gambling.
*
Gambling on the Internet.
*
CasinoLaw.com.
*
Gambling On The Internet.
*
Locus delicti op het internet.
*
www.insecure.org.
*
Cryptome.org.
*
Een Canadese vingeroefening over electronische bewijsvoering getiteld Uniform Electronic Evidence Act.
*
ftp.technotronic.com
*
packetstorm.security.
*
VulnWatch: vulnerability disclosure list
*
Vince Cate's Cryptorebel/Cypherpunk Page geeft veel links naar o.a. cryptography, remailers, cyber$, PGP en belangengroepen.
*
Back Orifice 2000.
*
Alles over BO.
*
Backwork; een programma dat in eerste instantie alleen een bescherming bood tegen Back Orifice, maar inmiddels in staat is 251 Trojan Horses te herkennen en op te ruimen.
*
Hidden Backdoors, Trojan Horses and Rootkit Tools in a Windows Environment.
*
www.rootshell.com
*
W3C Security Resources
*
www.securityfocus.com; o.a. free software.
*
Open Security Solutions; software.
*
Alles over phone phreaker Kevin Mitnick.
*
Chaos Hotlist.
*
De roemruchte Chaos Computer Club e.V.
*
alt.2600.
*
alt.cyberpunk FAQ.
*
The Cypherpunks Home Page.
*
Computer underground Digest.
*
PHRACK

ISP-aansprakelijkheid

*
Voor een kort overzichtsartikel over Europese gerechtelijke uitspraken inzake ISP-aansprakelijkheid zie Recent Court Decisions about ISP’s Liability in Europe.
*
Gebrekkige dienstverlening van Internet providers: Uitsluiting van aansprakelijkheid in algemene voorwaarden? van R.D. Chavannes.
*
Global Internet Project (GIP) heeft een aantal interessante policy papers gepubliceerd.
*
THE DIGITAL MILLENNIUM COPYRIGHT ACT; Highlights of New Copyright Provision Establishing Limitation of Liability for Online Service Providers.
*
BitLaw; ISP Liability.
*
De Raad van Europa heeft concept-richtlijnen opgesteld voor de privacy-bescherming door ISP's.
*
Jan Maarten Pol wijdde zijn doctoraalscriptie aan de 'Auteursrechtelijke aansprakelijkheid van de internet-provider' .

'Tappen'

*
Overheid dwingt TTPs bij toegang tot crypto berichten
*
Alles over afluisteren van Buro Jansen & Janssen.
*
Alles over aftappen versus privacy van Buro Jansen & Janssen.
*
Ik en de Wet Computercriminaliteit - Aftappen.
*
Privacy International - Phone Tapping and Encryption.
*
"Can We Tape?" A Practical Guide to Taping Phone Calls and In-Person Conversations in the 50 States and D.C..
*
De Europese Unie en de FBI hebben, gesteund door Canada, Australië, Noorwegen en Hong Kong, verregaande afspraken gemaakt over het internationaal afluisteren van telefoongesprekken. Dit in het kader van de bestrijding van georganiseerde misdaad en de bescherming van nationale veiligheid.
*
Zie in dat kader ook de Electronic Communications Privacy Act of 1986 welke regels stelt ten aanzien van electronisch berichtenverkeer en het onderscheppen daarvan.
*
Pascal Kolkman heeft een scriptie gewijd aan 'electronic monitoring' in computernetwerken en -systemen getiteld 'Digitaal Bekeken'.
*
In de V.S. heeft de FBI een onderzoeksrapport gepubliceerd getiteld 'Telephone System Capacity Needed for Electronic Surveillance' over de telefooncapaciteit welke naar verwachting benodigd is voor het justitieel tappen.
*
Encryption and Electronic Surveillance; een speech door FBI-directeur Freeh.
*
Inmiddels hebben het Center for Democracy and Technology (CDT) en de Electronic Frontier Foundation (EFF) een verzoek ingediend bij de Federal Communications Commission (FCC) teneinde deze uitbreiding van de FBI-bevoegdheden te verhinderen.
*
Voor meer informatie over 'tappen' zie de sites van CPSR en van EPIC.
*
Resolutie van de Raad van 17 januari 1995 inzake de legale interceptie van telecommunicatieverkeer.
*
Begin juli 1997 heeft de Regiopolitie Utrecht getracht bij Stichting De Digitale Stad (DDS) adresgegevens te vorderen zonder handtekening van de rechter-commissaris, zoals tot nu toe gebruikelijk. De Digitale Stad heeft medewerking hieraan geweigerd. De politie - 'voor ons is het ook een experiment hoe de samenleving hierop reageert' - heeft daarop proces verbaal tegen DDS opgemaakt wegens overtreding van artikel 184 WvSr. ('geen gehoor geven aan een vordering'). De Digitale Stad heeft naar aanleiding van dit proces-verbaal een persbericht naar buiten gebracht.
*
XS4ALL Internet weigerde november 1997 gehoor te geven aan een vordering van Justitie om het Internetverkeer van een van haar gebruikers te tappen in het kader van een recherche-onderzoek. 21 mei 1999 is XS4ALL wegens dat feit ontslagen van alle rechtsvervolging. Zie het persbericht van XS4ALL.
*
Zie in dat kader ook een rapport van de wetenschappelijke werkgroep van het Europees Parlement, het Science and Technology Options Assessment (STOA), getiteld Development of surveillance technology. Interception capabilities 2000.
*
De Engelse Regulation of investigatory Powers Bill, zie ook de Memorie van Toelichting.
*
The Regulation of Investigatory Powers Act (RIPA).
*
FAS Intelligence Resource Program.

ECHELON / ENFOPOL

*
Echelonwatch.
*
Dossier Echelon van NRC Handelsblad.
*
Zie ook de website van Europol en de Europol-site van Buro Jansen & Janssen.
*
Key Echelon Files.
*
Echelon in Holland.
*
Alles over ENFOPOL; het broertje van ECHELON.

Information warfare

*
Beveiliging op Internet is oorlog. Zie ook Information WarFare : Introduction to the concepts en de Information WarFare Links of the Week. Het Journal of Infrastructural Warfare houdt zich bezig met oorlogsvoering met informatievoorziening hetzij als doel, hetzij als middel. 7Pillars Partners verdienen er hun brood mee, maar hebben tevens een aantal interessante artikelen.
*
Critical Infrastructure Protection and the Endangerment of Civil Liberties door EPIC gaat over de gevaren van infowar (o.a. 'monitoring').
*
Cybercrime... Cyberterrorism... Cyberwarfare... van de CSIS Task Force on Information Warfare & Security.
*
Information War and Cyberspace Security van Index for RAND Reviewand RAND Research Review; Information Warfare.
*
"Toward a Functional Model of Information Warfare"
*
Information Warfare Page
*
Information Warfare Links
*
Information Operations Roadmap/TD>
*
TwistedinterneT ServiceS International Inc.
*
The twURLed World of Information Warfare, Nuclear Espionage, and U.S. Critical Infrastructure.
*
Een 'wat' verouderde site is die van het Institute for the Advanced Study of Information Warfare (IASIW). Toch interessant.
*
Intelligence Hot Documents.
*
Het Terrorism Research Center houdt zich bezig met zowel information warfare als terrorisme.
*
Het www.terror.net: How Modern Terrorism Uses the Internet - U.S. Institute of Peace Special Report

Denial of Service

*
Denial of Service Attacks.
*
Distributed Denial of Service Headlines.
*
Craig Huegen's Smurf Attack paper.
*
IOPS' FAQ on Smurf Attacks.
*
CERT Advisory CA-98-01.smurf "smurf" IP Denial-of-Service Attacks.
*
CERT Coordination Center's Tech Tips paper on Denial of Service.
*
CERT Advisory CA-2000-01 Denial-of-Service Developments.
*
CERT Advisory CA-99-17 Denial-of-Service Tools.
*
National Infrastructure Protection Center (NIPC) - Tools and information for detecting DDoS exploits.
*
SecurityPortal.
*
Distributed Denial of Service (DDoS) Attacks/tools.
*
Trinoo.
*
Tribe Flood Network.
*
Stacheldraht.
*
trinoo/stacheldraht agent scanner.
*
The National Infrastructure Protection Center's TRINOO/Tribal Flood Net/tfn2k detector scripts.
*
SANS' Notice on Egress Filtering.
*
RFC-2267, "Network Ingress Filtering".

Computervirussen

*
Het Symantec AntiVirus Research Center heeft een virus-kalender en een Online Virus and Hoax Encyclopedia. Zie ook het Symantec AntiVirus Research Center.
*
F-Secure Computer Virus Info Center.
*
VirusAlert.
*
Seven Locks Software's Anti-Virus Research Center.
*
Virus Bulletin Prevalence tables. Maandelijks overzicht van de meest voorkomende virussen, gerangschikt naar type, inclusief het aantal meldingen van ieder virus.
*
AntiViral Toolkit Pro Virus Encyclopedia.
*
Free Anti-virus Software.
*
InnoculateIT is uitstekende freeware antivirus-software.
*
Northern Light Special Edition: Computer Viruses.
*
eicar - European Institute for Computer Anti-Virus Research
*
Kijk eerst even bij HoaxBusters; de CIAC Hoax Pages van het U.S. Department of Energy, SARC's Virus Hoaxes of bij de Computer Virus Myths home page voordat u alarmerende e-mailtjes gelooft en die doorstuurt aan anderen.
*
Zie ook de waarschuwing met betrekking tot het Gullibility Virus.
*
Inmiddels doen ook een aantal electronische kettingbrieven de ronde.

'Hacken'

*
Hacker News Network
*
Hacking Computers links.
*
Dossier Hackers van NRC Handelsblad.
*
Hacking In Progress 1997.
*
WBG Links - Computer Security Info Minus the FUD
*
Hats; black, grey, brown, white- Wikipedia.
*
Hollands Hacken.
*
Hackers.nl.
*
't Klaphek, een ezine voor Nederlandse hackers and phreakers.
*
Hackers 4 Hackers.
*
HackerWhacker.
*
Higher Learning : For all the real hackers & phreakers
*
Rootkit from Wikipedia
*
Hacktivism discussion list.
*
Learning Guide: Thwarting Hacker Techniques.
*
'Underground'; full text
*
Hacker's Encyclopedia.
*
The Official New Hacker's Dictionary.
*
The Jargon File.
*
AntiOnline; The Hacker Jargon Files.
*
Concerning Hackers Who Break into Computer Systems - door Dorothy E. Denning.
*
Bokler's Guide to "CRACKER" Software.
*
Ik en de Wet Computercriminaliteit - Computervredebreuk.
*
Het beveiligingsvereiste van voorstel 15 Rapport commissie-Franken; 'computervredebreuk' uit het 1e Wetsvoorstel Computercriminaliteit.
*
The Inevitability of Failure:The Flawed Assumption of Security in Modern Computing Environments van de NSA.
*
Rainbow Series Library DoD Trusted Computer System Evaluation Criteria; van Orange Book tot Light Pink Book.
*
Links to Information and Products dealing with Information Security matters van The Secure Knowledge Company Ltd.
*
Information Operations URLography van TNO; Intelligence, Information Assurance, Information Security, Information Warfare, Hacking and scaring, Legal aspects/law.
*
computerbeveiliging.pagina.nl
*
searchSecurity.com; alles over computerbeveiliging.
*
Europees Agentschap voor Netwerk- en Informatiebeveiliging.
*
Nationaal Informatiecentrum Informatiebeveiliging.
*
security.nl.
*
Handbook AS-805, Information Security United States Postal Service; the most comprensive security manual on the web.
*
IT Security Cookbook.
*
Maximum Security: A Hacker's Guide to Protecting Your Internet Site and Network.
*
ZoneAlarm; gratis firewall.
*
"Securing Your Site by Breaking Into It" door Dan Farmer.
*
Systeem- en netwerkbeveiliging (MS, Mac, Unix) door Dave Dittrich
*
Techniques Adopted By 'System Crackers' When Attempting To Break Into Corporate or Sensitive Private Networks.
*
"Intrusion Detection Provides a Pound of Prevention".
*
Intrusion Detection FAQ.
*
Intrusion Detection Pages.
*
Cert Coordination Center Intruder detection Checklist.
*
Network Intrusion Detection Tools.
*
Relationships between international ITSEC Assurance Levels.
*
Security best practice - Know your enemy van The Secure Knowledge Company Ltd.
*
GUIDES to (mostly) Harmless Hacking... and other hacker tutorials.
*
The Hacker Crackdown, Law and Disorder on the Electronic Frontier.
*
DEF CON; Computer Underground Hackers Convention.
*
The Hackers Home Page.
*
The Hacker's Defense Foundation.
*
Swedisch Underground Hacking Society, o.a. diverse ebooks.
*
Hack Attack
*
Hacks and Cracks
*
Burkhard Schröder Links; hacking, kryptography, steganography, antifascism, etc.
*
Hacker Sitings and News.
*
2600 | Hacked Sites.
*
Archive of Hacked Websites -Hacked Homepages.
*
Hack/Phreak/Crypto/Privacy & Security.
*
Hackers and Phreakers; links.
*
War Dialing and War Driving: An Overview.
*
Hacking/cracking/phreaking links.
*
Hacking links.
*
Hacking Text Files.
*
UNIX: A Hacking Tutorial.
*
De Hack-Tic' Links naar: 2600 Magazine, Chaos Computer Club, Data Heaven Project, Computer Underground Society, LØpht Heavy Industries, Phrack, DefCon, paranoia.com.
*
Het archief van het roemruchte Hack-Tic.
*
Hackers Site (NL).
*
AntiOnline
*
AntiOnline's Close "Eye On The Underground"
*
AntiOnline; Downloads
*
Hacking Exposed.
*
HackPalace.
*
Electronic Civil Disobedience.
*
Computer Security Institute.
*
Rootshell.
*
ATTRITION
*
underground.org.
*
The Underground.
*
The Dutch Internet Underground.
*
Dutch Threat.
*
STUPH Hacked Site Archive
*
CyberArmy.Com.
*
2600: The Hacker Quarterly
*
LØpht Heavy Industries
*
Parazite Links.
*
Cult of the Dead Cow.

'Questionable links'

*
The Terrorist & Anarchist Cookbook
*
Internetterrorist.
*
Forbidden Files
*
KA-FUCKING-BOOM!
*
Underground Anarchy
*
The MIT Guide to Lock Picking.
*
Irresponsible Activities
*
WarezSIte.
*
Valid XHTML 1.0!