Logo

ChangeManagement & Mikado

© mr. P.J. Westerhof

Er zijn parallellen getrokken tussen projectmanagement en slootjespringen. Iets vergelijkbaars is er aan de hand tussen Changemanagement en het spelletje Mikado. Via dit 'denken in metaforen' bekijkt men dezelfde situatie op verschillende manieren. Hierbij neemt men afstand van de praktijk en krijgt men andere inzichten, afhankelijk van het standpunt dat men inneemt.

Complexe veranderprojecten hebben de neiging hardnekkige management-problemen bloot te leggen. Niet zelden zijn deze management-problemen vervolgens ook een struikelblok tijdens een uit te voeren verandertraject.
Organisatieverandering lijkt op het spelletje Mikado. Sommige dingen wil men veranderen en andere dingen wil men ongewijzigd laten. Sommige veranderingen kunnen pas worden uitgevoerd nadat andere veranderingen hebben plaatsgevonden. Handigheid en een zekere mate van geluk spelen ook een rol.

Voorbereiding

"Chaos is an unrecognised structure in an unrecognised organisational change."
Uiteraard begint men met de situatie zorgvuldig van alle kanten te bekijken. Hoe steekt het geheel in elkaar? Welke kan men wel bij, welke niet, welke maken op het eerste oog de meeste kans op succes.

Isoleer

Welke items liggen los? Sommige stokjes liggen los van de stapel, deze kunnen zonder problemen worden verwijderd ('Quick Wins'). Pak deze eerst aan. Het maakt de situatie overzichtelijker en geeft bovendien het gevoel dat er vooruitgang wordt geboekt. Onderling samenhangende items aanpakken is niet eenvoudig.

Top-Down

Beginnen met de bovenste stokjes dus. Net zelden echter zullen dan onderliggende stokjes van hun plaats rollen. Met een eindresultaat dat niet altijd even voordelig is. Bovendien is dan de andere speler aan de beurt.

Onderlinge afhankelijkheid

Soms is het ene item verward in andere items; A met B, B met C, C met A. Een dergelijk item laat zich niet separaat oplossen zonder ook een of meer andere problemen te beïnvloeden. Dan kan men alleen maar zijn best doen. Maximaliseren van de opbrengst of minimaliseren van de schade.

De haas en de schildpad

Degene die aanvankelijk de meeste stokjes kan verwijderen is niet altijd degene die uiteindelijk de meest stokjes vergaart. Het is mogelijk dat men een ander korte-termijn winsten moet laten, om vervolgens zelf te kunnen profiteren van de verminderde chaos.

Focus

Werk niet aan teveel stokjes tegelijk. Door het werken aan een stokje (het veranderen van een specifiek probleem) heeft de omgeving de neiging mee te veranderen. Het sturen of beperken van deze omgevingsverandering vergt méér inspanning dan de verandering zélf.

Omgevingsfactoren

Mikado spelen bij harde wind is lastig. Verandering is makkelijker wanneer het weer rustig is. Maak gebruik van gunstige omstandigheden. Wees voorbereid op plotselinge veranderingen in de omgeving, anticipeer en treedt snel op. Wacht niet tot het weer omslaat.

'Bewegende tafel'

Dit is een verbijzondering van de omgevingsfactoren. Wees erop bedacht dat het fundament waarop de hele stapel stokjes rust plotseling kan bewegen. Hetzij door invloeden van buitenaf, hetzij doordat een andere speler opzettelijk tegen de tafel stoot. Of erger: wanneer men dat zelf per ongeluk doet.
Iets anders is het natuurlijk wanneer men dit opzettelijk doet, om daarmee de hele situatie ingrijpend te wijzigen.


© 2003 - mr. P.J. Westerhof