Electronisch betalingsverkeer

Up to index
up to
index


*
Waarde Euro vastgesteld: 1 Euro = 2,20371 Gulden.

*
Stichting Nationaal Chipcard Platform.
*
Het World Wide Web Consortium heeft een aantal interessante links m.b.t. electronisch betalen.
*
Electronic Banking Resource Center geeft informatie over Internet-banken, electronisch geld, standaarden, links, etc.
*
World Currencies and Abbreviations.
*
The Electronic Banker.
*
Cyberbanking & Law houdt zich bezig met electronisch bankieren op het Internet en de juridische implicaties.
*
Payment mechanisms designed for the Internet geeft een uitgebreid overzicht van de actuele oplossingen voor electronisch betalingsverkeer.
*
Digital Money, Credit Cards, and Electronic Payment Systems.
*
Betalen op Internet, een rapport van NCP en ECP.NL dat betaalsystemen op een duidelijke en overzichtelijke manier in beeld brengt en vergelijkt.
*
Rapport Betalen op Internet 2
*
Payment Solutions - Review.
*
Formed in 1999 by a group of forward-looking financial institutions Identrus provides an infrastructure for global E-commerce.
*
i-Escrow; secure online payments.
*
ABN AMRO ID-Key
*
'Van Vulpen naar Chipcard' is een rapport waarin aanbevelingen worden gegeven voor een persoonsgebonden chipkaart met de functies digitale handtekening, encryptie en biometrie. Het rapport is bestemd voor organisaties die betrokken zijn bij de opzet en inrichting van Trusted Third Party-diensten in Nederland en het voldoet aan de recente 'Richtlijn Elektronische Handtekening' van de Europese Commissie.
*
Chablis - Market Analysis of Digital Payment Systems door R. Weber.
*
Digital Money Online. A Review of Some Existing Technologies geeft een beschrijving en vergelijking van een aantal bestaande en voorgestelde electronische transactie systemen, met name die welke functioneren via open publieke netwerken.
*
Volgens de Debt Collection Improvement Act of 1996 dienen (bijna) alle federale betalingen electronisch plaats te vinden.
*
Journal of Internet Banking and Commerce.
*
eEurope Initiative - Smart Cards.
*
Smart Cards; Enabling Smart Commerce in the Digital Age van KPMG en de Universiteit van Texas.
*
The Case for Micropayments.
*
Digital Cash and Net Commerce.
*
Het Amerikaanse Ministerie van Financiën heeft een rapport gepubliceerd in de vorm van een discussiestuk getiteld Selected Tax Policy Implications of Global Electronic Commerce. Aan de orde komen onder meer: mogelijke wijziging van de belastinggrondslag, anonimiteit in electronisch betalingsverkeer en encryptie. Zie ook A Framework for Global Electronic Commerce van de Information Infrastructure Task Force (IITF).
*
Taxation van het Cyberspace Law Center.
*
Het Ministerie van Economische Zaken is september 1997 een Actieplan Electronic Commerce gestart.
*
Zie ook een Canadese vingeroefening over electronische bewijsvoering getiteld Uniform Electronic Evidence Act.
*
Security of Electronic Money is een rapport van het Committee on Payment and Settlement Systems en de Group of Computer Experts of the central banks of the Group of Ten countries.
*
The Internet Banking Site van Unisys.
*
FFIEC Information Technology Examination Handbook; E-Banking.
*
FFIEC Information Technology Examination Handbook; Retail Payment Systems
*
FFIEC Information Technology Examination Handbook; Wholesale Payment Systems.
*
Een werkgroep van de G-10 heeft een rapport gepubliceerd getiteld 'ELECTRONIC MONEY - Consumer protection, law enforcement, supervisory and cross border issues'.
*
De banking section van Hieros Gamos besteedt aandacht aan o.a.: supranationale monetaire organisaties, verdragen (NAFTA, GATT), de Europese Monetaire Unie, internet-links, etc.
*
Robert Hettinga's 'The e$ Home Page'.
*
LawMoney.
*
In Duitsland biedt BANK 24 AG - een onderdeel van de Deutsche Bank - online bankdiensten aan via Internet.
*
De KAS-Netbank - dochter van de Kas-Associatie, de bank van de Amsterdamse effectenbeurs - is de eerste Nederlandse bank die naast de reguliere bankdiensten een volledige financiële dienstverlening via Internet afwikkelt. Geen abonnementskosten, betalingen in elke valuta waar ook ter wereld, bankafschriften en correspondentie via e-mail. Opdrachten en correspondentie worden onder meer gecodeerd middels het SSL- en het RSA-algoritme en middels het roemruchte PGP.
*
I-PAY maakt inmiddels gebruik van het SET-protocol.
*
Zie ook de homepage van CyberCash.
*
Bibit - Internet Billing Services.
*
DigiCash heeft Ecash ontwikkeld waarmee electronisch betalingsverkeer mogelijk is via bijv. e-mail of Internet.
*
Mondex is in het UK opgericht door een joint venture van NatWest en Midland Bank in samenwerking met British Telecom. Inmiddels is een proef gaande in Swindon - in het zuidwesten van Engeland - waaraan naar verwachting 40.000 mensen en 1000 bedrijven zullen deelnemen. Inmiddels hebben de Bank of Scotland, The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd., alsook de Royal Bank of Canada en de Canadian Imperial Bank of Commerce hun deelname aan het Mondex-systeem aangekondigd.
*
Zie m.b.t. de privacy-problematiek rond Mondex de pagina van Privacy International.

Euro

*
EuroScanner, euro search engine.
*
De Nederlandse Bank.
*
Het Nationaal forum voor de introductie van de Euro. Indien u meer wilt weten over de Euro. O.a. checklists.
*
IT impact of the Euro.
*
De meest recente nota over de juridische consequenties van de euro; door het Nationaal Forum voor de introductie van de euro. In deze versie is nieuwste regelgeving verwerkt.
*
Op de 'Downloads-pagina' van het Nationaal Forum voor de introductie van de euro zijn o.a. een database en een Euro checklist voor ondernemers te verkrijgen.
*
Euro en overheid: Downloads van het Ministerie van Financiën. Rapportages, handleidingen, modellen, checklists.
*
Zie ook de Euro-pagina van de Europese Commissie o.a. afbeeldingen van de diverse munten en biljetten.
*
EuroPortal.
*
Financial Times - EMU section.
*
Northern Light Euro website.
*
BBC's Euro Website.
*
Op de website van de Euro Info Centres kan men een eurochecklist downloaden (57 KB, Word-format).
*
Checklist on the Introduction of the Euro; for Enterprises and Auditors/Accountants in their Advisory Role for Enterprises.
*
Year 2000 and EURO: IT challenges of the century van de Europese Commissie.
*
In het Microsoft Euro Currency Resource Centerheeft Microsoft een aardige introductie tot de Euro en de consequenties voor het bedrijfsleven: Microsoft White Paper on the Euro.
*
Urban Mobility Professional, Issue 2: EURO.
*
EMU - euro IT FAQ ; over de IT-aspecten van EMU en Euro.
*
EURO PAPERS. Over de praktische en/of technische aspecten van de introductie van de Euro.
*
Answers to Technical Questions About the End of the First-Wave Transition to the Euro.
*
IT aspects of the euro currency sign.
*
EuroCheck checks your fonts, printer, keyboard and operating system for euro symbol support. (freeware)
*
Alle valuta's en hun ISO-codes.
*
The euro sign in HTML and in some other contexts.
*
Alles over fonts met het Euro-teken.
*
Alles over Microsoft's Euro currency symbol FAQ.
*
Microsoft; Problems Printing Unicode (Extended) Characters.
*
Over de euro in HTML
*
Lijst met speciale HTML-codes
*
EMU Guide.
*
Euro - Voorbereidingsgids voor bedrijven.
*
Policy Debate: Will the European Monetary Union succeed?; achtergronden en links.
*
Idem in Preparing Financial Information Systems for the euro.
*
Best Web Links on EURO.
*
Zie ook de EMU-website van PriceWaterhouseCoopers.
*
ECU-Activities; over de invoering van de Euro.
*
The EURO - Europe's New Currency; schema's en links, Pros en Cons.
*
EURO-pagina; Achtergrondinformatie, links en programmatuur zoals een online conversie-rekenmachine.
*
Minimising euro conversion mistakes
*
Excel 97 Euro Toolbar Button.
*
The Universal Currency Converter rekent valuta om.
*
Er is ook al een Euro Calculator for Windows.
*
Er is ook een on line versie.

Voor meer over 'electronische handtekeningen' zie het lemma onder Privacybeveiliging en Cryptografie.*
Valid XHTML 1.0!